Därför stoppas SBB:s storköp av aktier i Stenvalvet
Stenvalvet med VD Maria Lidström får inte SBB som ny storägare. Svenska Kyrkan utnyttjar sin rätt att köpa aktierna.

Därför stoppas SBB:s storköp av aktier i Stenvalvet

Transaktion

22 december 2021

Svenska kyrkans tjänstepensionsförening och Stiftelsen för Strategisk Forskning köper Kåpans samtliga aktier i Stenvalvet. Därmed stoppas SBB:s planerade inträde som storägare i Stenvalvet.

Med anledning av aktieöverlåtelsen kommer Stenvalvet att söka nödvändiga godkännanden från dess långivande banker och, efter att tillträde till aktierna skett, vidta avtalade åtgärder i förhållande till obligationsinnehavare.

SBB har den 5 november 2021 gått ut med pressmeddelande om förvärv av aktier i Stenvalvet från Kåpan.

Men nu blir denna affär inte av då Svenska Kyrkan alltså utnyttjar sin option att köpa aktierna. 

"Aktierna i Stenvalvet omfattas av överlåtelsebegränsningar och med anledning av detta har Kåpan lämnat ett erbjudande till Kyrkans pension och SSF att förvärva Kåpans samtliga aktier i Stenvalvet, motsvarande cirka 46 procent av aktiekapitalet och rösterna i Stenvalvet", skriver Stenvalvet i ett pressmeddelande.

Kyrkans pension och SSF har beslutat att utnyttja erbjudandet från Kåpan och i samband med detta ingått ett avtal med Kåpan om köp av Kåpans samtliga aktier i Stenvalvet och därtill knutna fordringar på Stenvalvet.

Tillträde förväntas ske under januari 2022 och kommer att leda till att Kyrkans pension och SSF tillsammans blir ägare till 100 procent av Stenvalvet och ökar sitt ägande från cirka 37 respektive 16 procent till cirka 69 respektive 31 procent av aktiekapitalet och rösterna i Stenvalvet.

Med anledning av aktieöverlåtelsen kommer Stenvalvet att söka nödvändiga godkännanden från dess långivande banker och, efter att tillträde till aktierna skett, vidta avtalade åtgärder i förhållande till obligationsinnehavare.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se