Därför stäms Prime Living på miljonbelopp Foto: Pixabay

Därför stäms Prime Living på miljonbelopp

Ekonomi

13 augusti 2019

Lunds universitet har lämnat in en stämningsansökan gentemot Prime Living avseende fordringar på totalt 3,4 miljoner kronor. 

Bakgrunden till tvisten är de avtal som ingicks med LU respektive Akademiska Hus Syd AB i juni 2012 om bl.a. upplåtelse av mark och bostäder. I januari 2019 sade LU upp avtalet med Prime Living benämnt hyresavtal avseende 200 bostadslägenheter. Uppsägningen gjordes med omedelbar verkan.

Prime Living bestrider att det förelegat grund för uppsägningen och kommer nu bestrida kravet på hyresreduktion och skadestånd. Prime Living avser även att framföra motkrav gentemot LU på betydande belopp.

Svaromål med genstämning förväntas inges till tingsrätten under september månad.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se