Därför satsar Diös i 15-minutersstäder
Foto: Göran Strand

Därför satsar Diös i 15-minutersstäder

Reportage

11 mars 2021

– Allt fler vill leva i 15-minutersstäder, som präglas av ett aktivt livsstilsval och god tillgänglighet, och där allt man behöver finns inom en kvart. Därför satsar Diös i städer av denna typ och deltar aktivt i utvecklingen av dem.

Det säger Diös VD Knut Rost, som menar att bolagets starka årsrapport är ett kvitto på att man är rätt positionerad i tillväxtstäder där denna strategi är ett framgångsrecept.

– Vår nettouthyrning för 2020 blev trots pandemin 51 miljoner kronor. Det är väldigt bra och visar att de tio städer vi är aktiva i är heta marknader där vi har en unik position inom främst kontor, lokaler för urban service. Vi känner inte igen en så kallad kontors- eller butiksdöd. Det är också en ökad efterfrågan på centrala och moderna bostäder där vi ökar takten både på nyproduktion och konvertering av andra ytor.

– Att vi redovisade vår starkaste överskottsgrad någonsin, hela 66 procent, visar också att vi varit handlingskraftiga och levt nära våra hyresgäster – med både fler affärer, ökade intäkter och effektiv kontroll på kostnader, säger Knut Rost.

Tio starka städer

De tio städer Diös är etablerade i är Borlänge, Falun, Gävle, Luleå, Mora, Skellefteå, Sundsvall, Umeå, Åre och Östersund.

– Det är städer med tillväxt och utvecklingspotential som har var sin särprägel och styrka. Här har kommunledningarna och politiken en stark framåtanda och vilja att samarbeta med näringslivet, menar Knut Rost.

– I Skellefteå finns Northvolts satsning som leder till etableringar av en rad underleverantörer och teknikkonsulter. Vi utvecklar för både WSP och andra konsultbolag mitt i centrala Skellefteå till exempel. I Luleå har tekniska universitetet med Science Park blivit ett nav för digitalt näringsliv där vi bygger helt nytt för Pensionsmyndighetens IT-enhet.

15-minutersstäderna lockar allt fler

Attraktiva jobb och utbildningar lockar förstås människor att stanna kvar eller flytta till en stad.

Men Knut Rost menar att städerna i sig dessutom lockar allt fler människor som vill göra ett aktivt livsstilsval och söka sig bort från storstäder för att få en enklare och sundare tillvaro.

– I dessa 15-minutersstäder finns jobbet, skolorna, butiker och urban service nära bostaden. Man slipper bilköer och trängsel och får mer tid över till positiva aktiviteter, med närhet till naturen. Med allt mer digitala arbetsmönster är det också lättare att välja arbetsort friare. Pandemin har förstärkt intresset för att leva i 15-minutersstäderna, säger Knut Rost.

Aktiv part på tre vis

Diös vill vara en aktiv part i utvecklingen av ”sina” tio 15-minutersstäder.

– För det första är vi alltid nära våra hyresgäster. Det är viktigt att vi hjälper dem att vara lönsamma och följer dem i upp- och nedgångar. Vi är lyhörda för deras önskemål gällande läge och utformning av lokal och utvecklar fastigheterna efter deras behov, säger Knut Rost.

– Det andra är att vi satsar på större projekt. I Umeå bygger vi ett helt nytt modernt polishus. I Borlänge bygger vi om Trafikverkets huvudkontor och flyttar hela högskolan från ett perifert läge till mitt i centrum. I Söderbo, Östersund, har vi precis färdigställt ett fullt uthyrt bostadskvarter med 85 lägenheter.

– Och det tredje är transaktioner. Vi köper fastigheter där vi ser att vi kan tillföra något, och säljer när vi bedömer att någon annan kan utveckla den bättre. Det senaste förvärvet gjorde vi i Flottarbyn, ett stenkast från Umeå centrum, där vi köpte moderna kontorsfastigheter med inslag av urban service som till exempel gym och restauranger.

Tydliga trender i moderna städer

När det gäller utveckling av fastigheter ser Knut Rost några angelägna trender, kopplade till den moderna staden och inte minst de tio 15-minuterstäder Diös jobbar i.

– Kontoren blir allt mer mötesplatser. Pandemin har skapat en speciell situation med social distansering och distansarbete. Detta har förtydligat vikten av fysiska möten. Så framåt i tiden lär kontorens viktigaste funktion bli just mötesplatser för inspiration, utveckling, affärer och kulturskapande och för att stärka ett företags identitet och varumärke.

– Många kommer nog att jobba hemifrån eller i en coworking-miljö ibland, och på kontoret främst för möten. Då blir det ännu viktigare att kontoret verkligen bär företagets kultur och är en attraktiv miljö. Vi har märkt att kontorshyresgäster har blivit allt mer medvetna om kontorets betydelse och lägger större vikt vid läge, utformning och design, säger Knut Rost.

Nya mönster inom handel och restaurang

Inom handeln menar Knut Rost att läget har blivit helt avgörande.

– I våra städer är det uppenbart, butikerna vill ligga så centralt som möjligt. Därför konverterar vi butikslokaler i ytterlägen eller på högre våningsplan till kontor eller bostäder eller andra verksamheter. Vi ser också att butikerna med den ökande e-handeln blir mer en kombination av traditionell butik, varuutlämningsställe och showroom. En del handelsföretag vill dela en butik eller yta med andra. Det blir också tydligare att olika typer av urban service tar plats i staden, där cykelreparatören och utlämningsställen blir lika viktiga inslag som butiker och restauranger.

Trenden inom restauranger och kaféer är enligt Knut Rost att man villa addera olika aktiviteter för att locka kunder.

– Det kan vara tävlingar, uppträdanden, e-gaming eller ytor för möte eller arbete med dator. Det gör att lokalerna får en annan utformning än för en traditionell servering.

Optimistisk inför framiden

Knut Rost ser mycket optimistiskt på framtiden för Diös och de tio städer man verkar i.

– Pandemin har ställt till mycket och orsakat stora personliga tragedier. Företag inte minst inom hotell, restaurang och viss handel har drabbats hårt. Det vi dock ser är att de tio städer vi är verksamma i står stadigt och har fortsatt god tillväxt, liksom Diös.

– När pandemin är över tror jag många företag som slimmat sina verksamheter har verkligt goda möjligheter att bli lönsamma.

Diös ser en god fortsatt efterfrågan både vad gäller kontor, butiker och bostäder i ”sina” städer och planen för 2021 är fortsatt tillväxt med sikte på både fler affärer, utveckling, förvärv och projekt.

– Utvecklingskraften i dessa städer är mycket stark och jag tror att den kommer att öka, säger Knut Rost som tror stenhårt på attraktiviteten i 15-minutersstaden.

Detta begrepp som börjat få spridning sedan det förra året myntades av Carlos Moreno vid Sorbonne universitetet i Paris. Moreno är forskare, professor och specialist inom intelligent styrning av komplexa system. När pandemin pågått et tid ifrågasatte han stadsbyggnadsidealet med ständigt växande, allt tätare städer. Han lanserade 15-minustersstaden där allt man behöver ska finnas inom en kvarts promenad eller cykeltur.

Av Jörgen Hallström

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se