Därför riskerar Oscar Engelbert åtal Oscar Engelbert, vd Oscar Properties. Foto: Oscar Properties

Därför riskerar Oscar Engelbert åtal

Ekonomi

29 januari 2019

Ekobrottsmyndigheten slår till mot Oscar Properties starke man. Oscar Engelberts privata bolag dras med misstanke om bokföringsbrott.

Hela fem år i rad har han misslyckats med att få årsredovisningen i sitt ägarbolag, Parkgate, som ingått i koncernen Oscar Properties. Parkgate bildades 2012 och är det holdingbolag som kontrollerar drygt 40 procent av ägandet i börsnoterade Oscar Properties, där Oscar Engelbert är grundare och vd.

Det är nu Ekobrottsmyndigheten har upprättat ett ärende för att utreda om brott ligger bakom de försenade inlämningarna. Engelbert ska heller inte ha betalat avgifter i tid samt att revisionen fått anmärkningar. En av revosiorerna har också polisanmälts.

– Jag har pratat med Ekobrottsmyndigheten och de tittar på ett år, 2017. Tyvärr så gick dåvarande vd:n oväntat och tragiskt bort vilket påverkade arbetet med årsredovisningen och skapade lite oreda. Men styrelsen fick en ersättare på plats så har vi förbättrat rutinerna för att säkerställa att det inte sker igen, säger Oscar Engelbert till Svenska Dagbladet.

Det var revisionsbyrån Öhrlings Pricewaterhouse Coopers noterade problemen och rapporterar i den senaste revisionen:

"Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att enligt 7 kap 10 paragrafen aktiebolagslagen, hålla årsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Utan att det påverkar våra uttalanden vill vi anmärka på att av avdragen skatt, sociala avgifter och mervärdeskatt vid flera tillfällen inte betalats i rätt tid”.

Ekobrottsmyndigheten bekräftar att man valt att gå vidare med ärendet och värsta fall om misstankarna visar sig stämma kan Engelbert riskera åtal. Då skulle sannolikt även vd-posten i bolaget stå på spel.

Av Jesper Lögdahl

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se