Därför miljardsäljer Fabege
Foto: Fabge

Därför miljardsäljer Fabege

Transaktion

12 mars 2018

Fabege har tecknat avtal om att sälja en av sina fastigheter i Arenastaden. Köparen är Union Investments öppna fastighetsfond Unilmmo: Europa.

 

Den Hamburgbaserade fastighetsinvesteraren har tidigare förvärvat två fastigheter av Fabege i Arenastaden. Fabege kommer på uppdrag av Union Investment att förvalta fastigheten, behålla kundrelationen och fortsatt driva utvecklingen i Arenastaden. Genom försäljningen bekräftas återigen områdets attraktivitet för institutionella investerare.

Fastighetsförsäljningen görs genom bolagsförsäljning med ett underliggande fastighetsvärde om 1,2 miljarder före avdrag för latent skatt. Affären ger ett resultat om 93 miljoner före skatt och 176 miljoner efter skatt. I enlighet med nya redovisningsregler kommer resultatet att redovisas som en orealiserad värdeförändring i första kvartalet. Tillträde beräknas ske 31 maj 2018.

Fastigheten, Uarda 6, är belägen mitt i Arenastaden med entréer både mot Evenemangsgatan och mot Dalvägen. Fastigheten färdigställdes under 2017 med stora inflyttningar efter sommaren och under hösten. Större hyresgäster är Siemens, H&M och Ambea. Den totala ytan uppgår till knappt 18 000 kvm varav cirka 17 000 kvm kontor. Fastigheten certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

- För Fabege är det viktigt att fortsätta verka som en stark och långsiktig ägare och förvaltare i Arenastaden. Affären är i linje med Fabeges affärsmodell att öka potentialen i portföljen genom att avyttra moderna fullt förädlade fastigheter för att frigöra kapital för värdeskapande projektinvesteringar. Bara i Arenastaden äger Fabege nästan 200 000 kvadratmeter kommersiella byggrätter som kommer att utvecklas inom de närmsta åren. Genom försäljningen skapar vi utrymme för fortsatt värdeskapande investeringar i våra områden. Fastigheten motsvarar väl investerarmarknadens efterfrågan med moderna kontor i attraktivt läge, fullt uthyrd och med långa avtal. Liksom tidigare kommer Fabege att ansvara för drift och förvaltning och jag är mycket glad över det förtroendefulla samarbete vi har tillsammans med Union Investment., kommenterar Klaus Hansen Vikström, vvd och affärsutvecklingschef på Fabege.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se