Därför miljardköper Castellum av Serneke
Foto: White

Därför miljardköper Castellum av Serneke

Transaktion

27 december 2018

Nu köper Castellum hela Säve flygplats av Serneke. Storaffären landar på över en miljard kronor.

 

Castellum ingick den 21 december ett avtal med Serneke om att förvärva bolagets samtliga fastigheter i och kring Säve flygplats. Investeringen uppgår till minst 1,1 miljarder kronor.

Serneke erhåller 750 miljoner i samband med tillträde och resterande del erläggs senast 2030.

Castellum ser förvärvet som en unik möjlighet att driva på den växande logistikmarknaden i Göteborg. Med detta förvärv säkerställer Castellum logistikexpansion i Sveriges starkaste logistikmarknad.

– Vi kommer att ha en fantastisk landbank att bebygga många år framöver i Sveriges bästa logistikläge, Göteborg, säger Henrik Saxborn, koncernchef Castellum AB.

Den totala markytan om cirka 3 miljoner kvadratmeter, är ett område som utpekats som lämplig mark för logistik och tyngre industri av Business Region Göteborg (BRG). Marken möjliggör byggnation av verkligt stora logistik- och produktionsanläggningar, unikt för Storgöteborg. Den pågående flygverksamheten kommer att pågå som tidigare.

– Med en ny detaljplan i antågande och i kombination med högt intresse från flera större aktörer har vi bedömt att det är rätt timing att avyttra Säve till en långsiktig och ansvarstagande partner, säger Ola Serneke, vd för Serneke.

Totalt ingår fem angränsande fastigheter i transaktionen, vilka innehåller ett större antal byggnader samt cirka 3 miljoner kvadratmeter mark. Serneke är preferred partner till Castellum och kommer därmed fortsatt att agera i rollen som utvecklare och entreprenör i arbetet med att utveckla Säve Flygplats mot en ny detaljplan.

– I takt med ett växande Göteborg och starkt växande marknad för e-handeln ökar behovet av logistik. Castellum är och ska fortsatt vara ledande på den marknaden, säger Henrik Saxborn.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se