Därför miljardköper Akelius i Castellum

Därför miljardköper Akelius i Castellum

Transaktion

7 oktober 2022

Rutger Arnhult & M2  har till Castellum gett  tillåtelse att genomföra en omedelbar försäljning av aktier i Castellum som innehas av M2 under den pågående stängda perioden.

 

Den stängda perioden löper fram till och med den 20 oktober 2022 då Castellum publicerar sin delårsrapport för perioden januari – september 2022. Detta var startskottet till årets affär. Akelius som lyckades sälja av stora delar av sitt innehav på topp tog chansen när Rutger genom hög belåning blev mer eller mindre tvingad att sälja sina aktier. 

Affären i korthet

Akelius Residential Property AB köper 40 miljoner aktier i Castellum AB av M2 Asset Management AB.

Det motsvarar 12,2 procent av det totala antalet aktier i Castellum AB, exklusive aktier direktägda av bolaget.

Priset är 115 kr per aktie, totalt 4,6 miljarder kronor, eller 424 miljoner euro.

Ralf Spann, VD på Akelius Residental Property kommenterar

Akelius ser Castellums starka och diversifierade position i den svenska kommersiella fastighetsmarknaden, likväl som den växande närvaron i de andra nordiska marknaderna.

Köpet av aktierna i Castellum är en finansiell investering som ger en bra diversifiering och en bra direktavkastning.

Vidare delar Akelius Castellums ambition att vara en av dem främsta inom hållbarhet.

Som en av Nordens mest hållbara fastighetsföretag, bidrar Castellums hållbarhetsarbete positivt till Akelius insatser inom området.

Akelius kan stötta Castellums ambition att bibehålla en hög kreditvärdighet, investment grade rating.

Nedan är Castellums reflektioner. 

Det är Castellums bedömning att omständigheterna som har gett upphov till M2:s behov av försäljningen av aktierna är exceptionella med hänsyn till omständigheternas mycket brådskande, oförutsebara och tvingande natur samt med hänsyn till att M2 inte har haft kontroll över omständigheternas uppkomst. Castellum har vid sin granskning av huruvida omständigheterna som beskrivs i den skriftliga förfrågan är exceptionella beaktat att en försäljning av M2:s aktier i Castellum inte kan avvaktas utan är det enda till buds stående medlet för att uppfylla de finansiella krav som har ställts på M2. Castellum har därför, i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning artikel 19.12, beslutat att tillåta Rutger Arnhult, genom M2, att sälja aktier under den pågående stängda perioden.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se