Därför lämnar NP3 Småland Anderas Nelvig, vd, NP3. Foto: NP3

Därför lämnar NP3 Småland

Transaktion

13 maj 2019

Nu säljer bolaget säljer sina fastigheter i Småland. Samtidigt blir de delägare i bolaget som köper fastigheterna.

De 10 fastigheterna har en area om 29 000 kvadratmeter och ett hyresvärde som uppgår till 20 miljoner kronor. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 272 miljoner kronor.

Fastigheterna frånträds den 15:e juni 2019 och köpare är Fastighetsbolaget Emilshus AB som delbetalar 100 miljoner kronor av köpeskillingen med en riktad emission till NP3.

Emilshus kommer efter transaktionen vara ett intressebolag till NP3. NP3:s ägarandel kommer att uppgå till cirka 23 procent.

– Emilshus har en lokal organisation vilket följer NP3:s affärsmodell. Därav har Emilshus större förutsättningar att öka NP3:s resultat i den småländska marknaden än vad vi själva har i dag, säger Andreas Nelvig, vd NP3 Fastigheter.

Efter försäljningen uppgår hyresvärdet för fastigheterna som NP3 äger utanför primärmarknaderna i norra Sverige till 18 miljoner kronor vilket motsvarar 1,7 procent av det aggregerade hyresvärdet.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se