Därför lägger bostadsrättsbolaget ner Foto: Wikipedia

Därför lägger bostadsrättsbolaget ner

Bostäder

30 maj 2018

Krisen har blivit för stor. Efter ytterligare ett nedlagt brf-projekt i lyxklass väljer bolaget nu att helt avsluta sin verksamhet.

I ett icke offentligt mejl till investerare i Axxonen förklarade bolagets vd Markus Klasson att bolaget tvingas lägga ner. Det är efter att deras senaste projekt på Kungsholmen dragit minimalt intresse som de beslutat att inte fullfölja projektet samt att lägga ner verksamheten.

"Vi har gjort vårt yttersta, inklusive att försöka omförhandla avtalsvillkoren med säljaren och pröva alternativa affärsmodeller, tyvärr är vi nu i ett läge där vi måste lägga ner både projektet och vår verksamhet. Våra lägenheter är inte säljbara på ritning till kommersiellt gångbara marginaler i dagens marknad", skriver, enligt ekonomisajten E55, Klasson i det mejl som gått ut till de som satsat pengar i bolaget.

Miljonlån i projektet

Projektet på Kungsholmen ska hittills ha kostat 17 miljoner kronor och nu ser de över möjligheten att få tillbaka dessa genom en transaktionsaffär.

”Om återgång till säljaren ej verkställs kan i värsta fall ytterligare kostnader uppstå och förlusterna bli större än de upparbetade kostnaderna på drygt 17MSEK", står det enligt E55 i en bilaga till mejlet.

Bolaget har samtidigt ett lån i projektet värt 20 miljoner.

Informationen från bolagsledningen kommer bara en knapp vecka efter att Oscar Properties tvingades överta Axxonens projekt Biografen Penthouse på grund av konkursen.

”Som det ser ut idag måste vi anta att köpet av Biografen Penthouses inte kommer att genomföras som förväntat. Från Oscar Properties sida skulle det innebära att vi själva, eller i samarbete med en partner, tar över ansvaret som byggherre för projektet. Precis som tidigare kommer vårt helägda dotterbolag Allegro stå för totalentreprenaden. Målsättningen med en hög grad av design och en påbyggnad av högsta kvalitet kvarstår”, skrev bolaget i ett pressmeddelande.

Av Jesper Lögdahl

Faktaruta

Hotade projekt:

Altitude, Kungsholmen: 31 exklusiva lägenheterna med vidsträckt utsikt över Stockholm.

Kristineberg, Kungsholmen: Projektet kommer att rymma 17 bostäder på taket med karaktäristisk arkitektur och fina interiöra kvalitéer. Ombyggnad av ett flerbostadshus i funkisstil på krönet av den branta sluttningen mot Tranebergssundet.

Biografen Penthouse, Östermalm Stockholm: 40 nybyggda lägenheter i två våningar ovanpå bostadshuset Biografen.

Pågående projekt:

Sirius Västmannagatan, Vasastan Stockholm

Axxonen Properties 6 nya taklägenheter med stora terrasser och utsikt över takåsarna samt över Gustav Vasa kyrktorn på Odenplan.

Källa: Axxonen Properties

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se