Därför lägger Batljan ner Entra-köpet

Därför lägger Batljan ner Entra-köpet

Transaktion

25 februari 2021

SBB ger upp ambitionen att köpa Entra. Därmed är de svenska försöken att ta över det norska bolaget för tillfället över.

SBB meddelar att man inte uppnår acceptansvillkoret om minst 90 procent gällande sitt erbjudande till norska Entras aktieägare. Därmed kommer erbjudandet att förfalla och SBB ger upp sitt försök att förvärva Entra, liksom Castellum nyligen gjorde av samma skäl.

”Med anledning av att ett flertal större aktieägare i Entra har meddelat att de inte kommer acceptera Erbjudandet förväntas villkoren för Erbjudandet inte kunna uppfyllas och Erbjudandet förväntas således inte kunna fullföljas”, skriver SBB i ett pressmeddelande.

Men SBB fullföljer ändå den planerade sekundärnotering av bolagets stamaktier av serie B på Oslobösen. Man menar att detta ligger i linje med bolagets nordiska profil att möjliggöra för fler aktieägare att ta del av bolagets värdeskapande.

SBB ser också framtida affärsmöjligheter i Norge. I pressmeddelandet skriver SBB:

”Tillväxtmöjligheterna i Norge liksom Sverige, Finland och Danmark bedöms fortsatt vara mycket goda och SBB har flertalet aktiva dialoger avseende potentiella affärer på alla marknader. SBB är fast beslutna att fortsätta leverera i enlighet med sin tillväxtstrategi och skapa aktieägarvärden genom fastighetsförvaltning och tre value-add-strategier i form av fastighetsutveckling, renoveringar / investeringar och transaktioner”.

– Baserat på de tillväxtmöjligheter vi ser framåt i alla nordiska länder är det inte rätt att fullfölja erbjudandet gällande Entra utan en acceptnivå om minst 90 procent, framför allt eftersom det skulle vara en dålig affär för våra aktieägare att som vederlag emittera nya B-aktier på nuvarande värdering, säger VD Ilija Batljan och tillägger:

– Med det sagt står vi fast vid vår syn att Entras befintliga portfölj innehåller flera fastigheter som passar in i SBB:s portfölj. Vi arbetar varje dag för att leverera resultat och värde för våra aktieägare.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se