Därför köps Arkitema av Cowi Foto: Pixabay

Därför köps Arkitema av Cowi

Transaktion

30 november 2018

Cowi lägger nu hundratals miljoner på att förvärva Arkitema Architects. Nu kommer det nya storbolaget ha över 7 200 anställda.

Cowi har ingått ett avtal om att förvärva Arkitema för ett tresiffrigt miljonbelopp. Målet är att skapa bättre och mer sammanhängande lösningar inom stadsutveckling, liveability, klimat och hållbarhet.

– Ett plus ett blir tre i denna affär, säger Cowis ceo Lars-Peter Søbye och fortsätter:

– Vi har redan ledande positioner på marknaden var för sig, men tillsammans kompletterar vi varandra och kan leverera innovativa, integrerade lösningar som håller hög kvalitet till våra kunder. Dessutom ger det våra medarbetare nya utvecklingsmöjligheter.

Cowi har för närvarande cirka 6 700 medarbetare, och Arkitema kommer den 1 januari 2019 tillföra cirka 550 nya medarbetare till företaget som en självständig affärsenhet.

Arkitema Architects arbetar med bostäder, urban design, kontor, vård- och utbildningsbyggnader, och är bland annat kända för Sluseholmen, ett stort stadsutvecklingsprojekt i Köpenhamns hamn.

Bolagets ceo Peter Hartmann Berg välkomnar förvärvet:

– Med Cowi får vi en stark ägare som kan öppna nya marknader för oss och hjälpa till att utveckla vår verksamhet. Samtidigt bevarar vi vårt starka varumärke och företagskultur. Vi ser fram emot att presentera alla nya möjligheter för våra kunder och medarbetare.

Lars-Peter Søbye motiverar särskilt uppköpet med kundernas krav på sammanhängande lösningar och de globala megatrender som innebär nya utmaningar men även möjligheter:

– Den omfattande urbaniseringen, klimatförändringarna och behovet av hållbarhet ställer ständigt högre krav på de lösningar vi levererar. Förvärvet innebär att vi i högre grad kan leverera hela spektrumet av teknik och design i ett enhetligt erbjudande med hög kvalitet.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se