Därför köper Heimstaden för 13 miljarder

Därför köper Heimstaden för 13 miljarder

Transaktion

10 januari 2020

Nu blir bolaget största hyresrättsägaren i Tjeckien. För närmare 13 miljarder har de nu köpt 42 584 lägenheter.

Heimstaden Bostad AB tillkännager förvärvet av en tjeckisk bostadsportfölj genom förvärvet av RESIDOMO-koncernen, bestående av 4 515 fastigheter med 42 584 bostäder och 1 675 kommersiella enheter. Portföljen är huvudsakligen belägen i Moravia-Schlesien-regionen, som är den tätaste befolkade regionen i Tjeckien efter huvudstaden Prag, och omfattar totalt 2,6 miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta.

Förvärvet följer Heimstaden Bostads nyligen tillkännagivna utvidgning av sina kärnmarknader till att även omfatta huvuddelen av Europa, där utvalda marknader i Central- och Östeuropa är ett tydligt mål för oss med deras gynnsamma bostadsmarknad och starka makroekonomiska trend. RESIDOMO representerar en stark plattform för vår framtida expansion i regionen.

Den avtalade köpeskillingen på fastighetsnivå uppgår till cirka 1,3 miljarder euro och kommer att finansieras genom en blandning av skuld och eget kapital. Belåningsgrad kommer att hållas på en nivå som stödjer vårt nuvarande kreditbetyg samt vårt arbete mot ett högre betyg. Transaktionen är föremål för sedvanlig granskning av konkurrensmyndigheten och förväntas avslutas under första kvartalet 2020.

Förvärvet inkluderar en fullskalig operativ plattform, inklusive fastighetsförvaltning och Asset Management på nära 500 anställda totalt. Stora renoverings- och uppgraderingsprogram har genomförts under de senaste tio åren och Heimstaden Bostad kommer att fortsätta att utveckla och uppgradera portföljen och dess förvaltning i enlighet med sitt Friendly Homes-koncept.

– Den tjeckiska bostadsmarknaden har visat sig vara stark och stabil, och vi ser fram emot att utveckla både portföljen och organisationen såväl som relationen med våra kunder under de kommande åren. RESIDOMO passar väl in i vår önskan om att äga hela värdekedjan och därigenom bygga en operativ plattform i världsklass för våra kunder samt våra ägare, säger Christian Fladeland, CIO för Heimstaden.

– Vi är mycket fokuserade på att äga den fulla värdekedjan på de marknader där vi verkar och med RESIDOMO-teamet får vi en väl fungerande operativ plattform direkt. Vi är övertygade om att teamet kommer att ta till sig våra värderingar och möjliggöra en effektiv implementering av Heimstadens "best practice”, säger Patrik Hall, VD för Heimstaden.

Rådgivare till Heimstaden Bostad var Clifford Chance (legal), EY (finansiell och skatt), Sentient (teknisk) och J.P. Morgan (finansiell). Säljaren är fonder förvaltade av Blackstone Tactical Opportunity samt Round Hill Capital, ett ledande globalt fastighetsinvesterings-, utvecklings- och Asset Management företag.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se