Därför ökar Rikshem produktionstakten
Foto: Rikshem

Därför ökar Rikshem produktionstakten

Bostäder

2 maj 2019

Rikshem vill bygga 500-1000 lägenheter om året under de närmaste åren. Genom planläggning av befintliga områden beräknas byggbar mark om 400 000 kvm BTA utvecklas fram till 2022.

Rikshem har idag cirka 29 000 bostäder och har ett ökat fokus på egen projektutveckling. Det planeras för bland annat hyresrättslägenheter, studentlägenheter och trygghetsboenden. Detaljplaner är under framtagande och Rikshem räknar med byggrätter omfattande 400 000 kvm BTA under de närmaste åren.

Nu startar en upphandling för att hitta långsiktiga samarbetspartners att växa och utvecklas tillsammans med. Rikshem kommer fortsatt att arbeta med industriellt byggande som har många fördelar både från ett effektivitets- och hållbarhetsperspektiv.

- Att skapa nya bostäder och utveckla våra samhällen är något av det viktigaste Rikshem kan bidra med. Det finns ett fortsatt behov av bra bostäder till en rimlig kostnad och utifrån vår storlek kan vi hitta skalfördelar för vår nyproduktion. Vi behöver bygga effektivt för att tillgodose de behov av bostäder som finns på lång sikt, säger Elin Sjöstrand, chef projekt på Rikshem.

Rikshem finns i utvalda tillväxtorter i Sverige och satsar på att utveckla befintliga områden. Företaget vill utveckla områden som erbjuder olika typer av bostäder, upplåtelseformer och samhällsfunktioner, där människor både kan och vill bo kvar under en längre tid.

- Under en livstid har vi behov av olika typer av bostäder och vi vill att man ska kunna bo kvar i ett område även när livet förändras. Det handlar om att blanda exempelvis äldre och nyare fastigheter, erbjuda lägenheter av varierande storlek och fastigheter för samhällsviktiga funktioner, säger Elin Sjöstrand.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se