Därför inrättar Boverket ett arkitekturråd Foto: Pixabay

Därför inrättar Boverket ett arkitekturråd

Stadsutveckling

24 januari 2018

Arkitekturens betydelse i bygget av nya samhällen och städer ska uppvärderas och den arkitektoniska kvaliteten i det som byggs ska höjas.

 

Boverket ska under våren inrätta ett arkitekturråd som ska stötta landets kommuner med hållbar planering av nya stadsmiljöer och höja den arkitektoniska kvaliteten i det som byggs. Och inte minst uppvärdera arkitekturens betydelse när vi bygger nya samhällen och städer.

Det är något som Tobias Olsson, förbundsdirektör i Sveriges arkitekter och ledamot i Boverkets insynsråd, har stora förväntningar på.

– I Sverige är inte titeln arkitekt skyddad vilket är vanligt i övriga Europa. Det finns heller inte en samlad statlig eller offentlig beställarkompetens, vilket de flesta länder har. Det här är ett sätt att stärka arkitekturens ställning även i Sverige. Jag ser framför mig att Boverket i den nya funktionen får en viktig roll och kan lyfta arkitekturfrågor även hos andra statliga myndigheter och bolag. En annan viktigt område är att driva på och utveckla kompetensen i dialog med kommunerna, säger han och fortsätter:

– Den höga byggtakten är en utmaning. Men med gemensamma ambitioner, att våga testa, sprida goda exempel och ställa krav kan Boverket komma långt, menar Tobias Olsson.

Boverket öppnar samtidigt en filial i Malmö. Anledningen är bland annat att Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren håller med ser att det pågår mycket intressant forskning vid Lunds Universitet, Malmö Universitet och SLU Alnarp.

– Just nu byggs det fler bostäder än på mycket länge. Vi får inte bara titta på billiga bostadsprojekt utan det ska också bli vackra stadsmiljöer, menar Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren som tycker att det ska bli väldigt intressant att arkitekturfrågorna lyfts även i Sverige. I många andra europeiska länder har arkitekter en mer avgörande roll för hur byggnader och stadsmiljöer byggs. Jag tror att arkitektkåren tycker att det här är ett erkännande och att deras kunskaper är mycket viktiga för att vi ska skapa goda livsmiljöer. Vi öppnar ju nu en filial i Malmö och där finns många intressanta byggprojekt där fokus ligger på ökad integration. Det har i regionen också forskats under lång tid inom det område som kallas för social hållbarhet och integration. Det kommer Boverket ha stor nytta av, säger Anders Sjelvgren.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se