Därför gör Wallenstam & Ikano miljardaffär i STHLM & GBG

Därför gör Wallenstam & Ikano miljardaffär i STHLM & GBG

Transaktion

30 juni 2022

Wallenstam köper ett stadsnära projekt i Stockholm av Ikano Bostad. Projektet är detaljplanelagt och planerad produktionsstart är redan 2023.

 I samband med affären säljer Wallenstam också en portfölj med bostadsfastigheter i Göteborg och Partille till Ikano Bostad.

– Att vi har fått möjlighet att förvärva detta stadsnära projekt med en färdig detaljplan och klara byggrätter känns fantastiskt! Projektet är beläget alldeles intill Södermalm, mellan Liljeholmskajen och Årstafältets Stadsutvecklingsområde. Där kommer vi nu att kunna tillföra många nya hem, och vi hoppas komma i gång med produktionen redan under 2023, säger Hans Wallenstam, vd Wallenstam AB.

Projektet ligger i direkt anslutning till Årstabergs tvärbane- och pendeltågsstation och omfattar cirka 34 000 kvm ljus BTA varav 3 750 kvm ljus BTA för kommersiellt ändamål. Detta motsvarar cirka 350 lägenheter och lokalytor i form av bland annat två förskolor. Säljare är Ikano Bostad, som i samma affär också köper en portfölj med bostadsfastigheter om totalt drygt 600 lägenheter i Göteborg och Partille av Wallenstam.

– Det är trevligt att få lämna stafettpinnen vidare till en bra förvaltare som borgar för både kvalitet och långsiktighet för våra kunder även i fortsättningen, säger Hans Wallenstam, vd Wallenstam AB.

Projektfastigheten köps genom bolag för ett överenskommet fastighetsvärde om 750 Mkr. Bostadsfastigheterna säljs till ett överenskommet fastighetsvärde om totalt 1 360 Mkr, där merparten av fastigheterna säljs genom bolag.

Preliminär tillträdesdag är den 1 november 2022 för projektfastigheten och samtliga bostadsfastigheter utom för Kvillebäcken 5:6. I den fastigheten pågår för närvarande ett ombyggnationsprojekt där Wallenstam tillför 18 bostäder som beräknas vara färdigställda i kvartal 3 2023, vilket också är preliminärt tillträde för den fastigheten.

Försäljningen omfattar följande fastigheter:

  • Göteborg Brämaregården 15:17, 19:2, 30:3, 42:11, 42:12, 44:11
  • Göteborg Kvillebäcken 5:6
  • Göteborg Kålltorp 36:15, 57:1, 57:2
  • Göteborg Lunden 13:2, 16:7
  • Göteborg Majorna 332:6, 332:9
  • Göteborg Olskroken 11:8
  • Göteborg Rambergsstaden 25:3, 28:1, 28:2, 32:2
  • Göteborg Sannegården 20:2, 20:3, 21:39, 21:41, 21:42
  • Partille Stärtered 1:21, 1:22, 1:23, 1:28

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se