Därför gör Trianon sitt nya Malmö-köp

Därför gör Trianon sitt nya Malmö-köp

Transaktion

14 januari 2020

Tillträde av fastigheten planeras till den 31 januari 2020. Förvärvet kommer att finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån.

Trianon har tecknat avtal om förvärv av en bostadsfastighet på Nydala i Malmö omfattande cirka 2 700 kvm fördelat på 44 lägenheter. Det underliggande fastighetsvärdet är 33 Mkr.

Avtal har tecknats om förvärv av fastigheten Lektorn 5 på Nydala i Malmö omfattande cirka 2 700 kvm fördelat på 44 lägenheter.

Säljare är CA i Skåne AB och överenskommet fastighetsvärde uppgår till 33 Mkr, vilket motsvarar ett värde på cirka 12 200 kr per kvadratmeter.

Den förvärvade fastigheten är belägen i anslutning till Trianons övriga fastigheter på Hermodsdal och Nydala. Förvärvet sker i bolagsform. 

– Förvärvet ligger i linje med vår strategi att förvärva bostadsfastigheter. Fastigheten kompletterar vårt bestånd på Hermodsdal och Nydala och passar väl in i vår förvaltningsmodell, säger Olof Andersson VD på Trianon.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se