Därför fortsätter Skanskas vinstras
Anders Danielsson, vd, Skanska. Foto: Skanska

Därför fortsätter Skanskas vinstras

Ekonomi

20 juli 2018

Byggkoncernen Skanska redovisar ett vinstfall på 11 procent för årets andra kvartal. En nedgång som var oväntad.

 

Skanskas vinst före skatt sjunker till 1 307 miljoner kronor för årets andra kvartal. Det kan jämföras med vinsten på 1 474 miljoner kronor motsvarande period 2017.

Nedgången var oväntad. Analytiker hade i snitt räknat med en vinst före skatt på 1 491 miljoner kronor för årets andra kvartal, enligt en Reutersenkät.

Stora nedskrivningar

Resultatet belastas bland annat av stora nedskrivningar i projekt i USA under kvartalet, som uppgick till drygt en halv miljard.

"Majoriteten av dessa är hänförliga till ytterligare kostnadsökningar i ett anläggningsprojekt där vi tidigare har upplevt förseningar och låg produktionstakt", skriver vd Anders Danielsson i en kommentar.

Resultatet påverkades även negativt av omstruktureringskostnader och projektnedskrivningar i den polska verksamheten.

Omsättningen uppgick till 42,5 miljarder kronor, jämfört med 44,9 miljarder kronor ett år tidigare. Orderingången under kvartalet föll till 39,1 miljarder kronor, jämfört med 46,3 miljarder kronor under andra kvartalet 2017.

Utsikterna för kommande tolvmånadersperiod är enligt delårsrapporten oförändrade sedan förra kvartalet.

"Marknaden för husbyggande och anläggningsprojekt är mycket stark i Sverige, men med en betydande konkurrens. Marknaden för bostadsbyggande saktar ner från en hög nivå", skriver Skanska.

Osäker prisutveckling

"Osäkerhet kring bostadsprisutvecklingen har en negativ inverkan på denna marknad. Det underliggande behovet av bostäder bör dock vara främjande på lång sikt", tillägger byggkoncernen.

I Storbritannien noterar Skanska fortsatt motvind till följd av det brittiska EU-utträdet.

"Marknaden för kommersiellt husbyggande i Storbritannien påverkas fortsatt negativt till följd av osäkerhet kring Brexit. Marknaden för anläggningsprojekt är stabil", skriver Skanska.

Av TT

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se