Därför avbryter SSM storköpet
Martin Roos, vd, SSM. Foto: SSM

Därför avbryter SSM storköpet

Transaktion

24 oktober 2018

Tanken var att köpa fem industrifastigheter som bolaget skulle göra om till bostäder, men nu har bolaget dragit sig ur köpet.

SSM meddelade under första kvartalet 2018 att bolaget tecknat en exklusiv avsiktsförklaring med Keyser Fastigheter AB i syfte att utreda förutsättningarna för att förvärva fem utvecklingsprojekt som bedömdes kunna utvecklas till cirka 1 200 bostäder.

Utvecklingsprojekten, fem industirfastigheter, var belägna i Täby, Segeltorp, Sollentuna samt Bromsten.

SSM har under perioden från det att avsiktsförklaringen ingicks genomfört erforderliga undersökningar, säkerställt respektive kommuns utvecklingsplan samt analyserat respektive projekts förutsättningar.

Slutsatsen är att det idag inte finns några kommersiella förutsättningar för att fullfölja förvärven av dessa projekt, varför SSM har valt att avsluta förhandlingarna.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se