DREEM ritar nytt åt Gbg-företag Foto: DREEM

DREEM ritar nytt åt Gbg-företag

Arkitektur

23 maj 2019

Dreem Arkitekter har fått förtroendet att rita Deloitte, Sveriges nya Göteborgskontor i uppdrag av Hufvudstaden.

En yta på 1 600 kvadratmeter, med ca 90 arbetsplatser, har delats in i olika zoner med olika tempo och flexibilitet. Stor vikt har lagts på processen med verksamheten för att effektivisera arbetsplatsen och få till en trivsam miljö.

De olika zonerna är utformade med tanke på typen av arbete som ska utföras, exempelvis tyst koncentration eller samarbete med kollegor. Ombyggnaden av kontoret innebar även ett nytt, aktivitetsbaserat sätt att arbeta på, vilket skulle återspeglas i den rumsliga utformningen.

En del av uppgiften var också att möta behoven hos verksamheten genom att lägga till fasta arbetsplatser. Rummen med rörliga arbetsplatser delas av med mindre mötes-/telefonrum eller tysta rum vilka skapar avskärmningar så att man inte blir för många i varje rum. Dessa ger variation i landskapet samtidigt som de ger möjlighet till ett flexiblare arbetssätt. '

En ny stor utbildningssal samt ett nytt, luftigt och socialt pentry med pausrum, skapar en extern del som även kan användas av besökare. I den externa delen återanvändes de delar som redan fungerade bra med verksamheten, vilket också blev del av hållbarhetstänkandet.

Stor vikt har lagts på processen med verksamheten där ett samarbetade med en arbetsgrupp för framtagandet av utformningen interiört hade en viktig roll vid beslutsfattandet. Samarbete med personalgrupp och lyssna in behov har varit en förutsättning för att personalen skulle få en arbetsplats att trivas i.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se