Doxa köper 40 procent i halländskt miljardbolag Kontorsfastigheten vid Köpmansgatan-Skolgatan i centrala Halmstad ingår i Fastighetsstadens bestånd.

Doxa köper 40 procent i halländskt miljardbolag

Transaktion

26 november 2021

Doxa Aktiebolag ingick igår avtal med Fastighetsstaden Holding AB som innebär att Doxa blir ägare till 40 procent av aktierna i Fastighetsstaden i Halmstad AB.

Fastighetsstaden äger ett trettiotal kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i Halmstad. Det totala fastighetsvärdet är 1 625 MSEK med årliga hyresintäkter uppgående till 100 MSEK.

– Vi är mycket glada och stolta över att idag kunna meddela att vi inträder som delägare i Fastighetsstaden. Genom förvärvet tar vi ett stort och viktigt kliv i arbetet med realiserandet av Doxas nya verksamhetsinriktning. Förvärvet av andelen i Fastighetsstaden, som äger både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter, passar mycket bra in i Doxas strategi att bygga och förvalta en bred portfölj av tillgångar som sträcker sig över flera fastighetssegment och geografiska delmarknader i syfte att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning över tid, säger Greg Dingizian, Doxas styrelseordförande.

– Vi har sedan en tid tillbaka sökt en partner som tillför kompetens & kontakter till Fastighetsstaden, inte minst inom det finansiella området. Affären med Doxa möjliggör en fortsatt expansion i linje med våra tillväxtmål. Successivt kommer två av mina söner, Max och Pontus, ta över rodret för Fastighetsstaden och vi hyser alla ett stort förtroende för Doxa, dess styrelse och storägare. Vi ser med tillförsikt fram emot en intressant tillväxtresa tillsammans, säger Greger Petersson, Fastighetsstadens styrelseordförande.

"Positivt med ägarskap i Doxa"

Doxa ska på tillträdesdagen betala en köpeskilling om 46,7 procent av ett belopp som kommer att fastställas genom en sedvanlig beräkning av Fastighetsstadens egna kapital med tillägg för skillnaden mellan överenskommet fastighetsvärde (1 625 MSEK) och bokfört värde för fastigheterna per tillträdesdagen med avdrag för latent skatt.

Av köpeskillingen ska 180 MSEK erläggas genom att Doxa genomför en riktad nyemission av 15 000 000 aktier, varvid teckningskursen per aktie ska uppgå till 12 SEK. Resterande del av köpeskillingen ska erläggas kontant.

Tillträdet förväntas äga rum senast den 30 december 2021.

– Att del av köpeskillingen betalas i nyemitterade aktier i Doxa anser styrelsen vara i Doxas och aktieägarnas bästa intresse. Att kunna erbjuda ett ägarskap i Doxa har varit en väsentlig del i att möjliggöra förvärvet och etablerar dessutom en förbindelse med säljaren, vilket förväntas vara till nytta för Doxa framöver, säger Greg Dingizian.

Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Doxa och Advokatbyrån Hallgren & Partners är legal rådgivare till Säljaren i transaktionen.

Ytterligare förvärv i Malmö

Doxa förvärvar även en fastighet i Malmö genom ett bolagsköp.

Doxa har ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Lockarp PFK AB, ägare till en kommersiell fastighet i Lockarp, Malmö, med ett fastighetsvärde om cirka 42 MSEK.

Fastigheten hyrs ut till restaurangkedjan KFC på långt kontrakt till 2035 och genererar årligt driftnetto om drygt 2 miljoner kronor innebärande en initial yield om 5 procent.

Parternas avsikt är att tillträde ska ske senast den 30 november 2021. 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se