Douglas Roos till Oscar Properties styrelse Douglas Roos föreslås som ny styrelseledamot i Oscar Properties.

Douglas Roos till Oscar Properties styrelse

Personnytt

20 april 2021

Välkände entreprenören Doglas Roos föreslås som ny styrelseledamot i Oscar Properties.

Förutom nyval av Douglas Roos föreslår bolagets valberedningen omval av Oscar Engelbert, Peter Norman, Therese Agerberth och Ulf Nilsson till styrelseledamöter. Peter Norman, tidigare finansmarknadsminister,  föreslås omväljas till styrelseordförande.

Douglas Roos är idag styrelseordförande i 24 Media Network AB och styrelseledamot i Investment AB Öresund, där han också är aktieägare. Öresund blev ju för en kort tid sedan storägare i Oscar Properties.

Douglas Roos har tidigare varit arbetande ordförande i Nyheter24-Gruppen och verkställande direktör i vadslagsningsföretaget Ladbrokes Nordic. Han är även grundare av både Nyheter 24 och Ladbrokes.

Douglas Roos aktieinnehav i Oscar Properties är 195 383 277 aktier.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se