Domstolsverket väljer åter Castellum

Domstolsverket väljer åter Castellum

Stadsutveckling

26 juni 2020

För andra gången på kort tid får Castellum förtroendet att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler åt Domstolsverket,

Denna gång är det åt myndigheten i Jönköping. Det står klart efter att regeringen gett Domstolsverket klartecken att teckna hyresavtal med Castellum, som bedömer att investeringsvolymen kommer att uppgå till cirka 325 mkr.

– Det känns som ett hedersuppdrag att återigen få arbeta med den svenska rättvisan som uppdragsgivare, säger Henrik Saxborn, vd på Castellum AB.

Beskedet från regeringen kommer samtidigt som bygget av Domstolsverkets nya lokaler i Malmö har inletts. Med 25 000 kvadratmeter blir det en av norra Europas största arbetsplatser för jurister och är ett av Castellums största byggprojekt genom tiderna.

Det nya uppdraget i Jönköping omfattar cirka 9 200 kvadratmeter och ska inrymma Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping med tio förhandlingssalar och cirka 180 arbetsplatser. Byggnaden är ritad av FOJAB och uppförs på Slottskajen vid Munksjön i centrala Jönköping.

Nuvarande domstolslokaler motsvarar inte dagens krav på tillgänglighet, förhandlingssalar och säkerhet. Den nya byggnaden kommer att erbjuda väl anpassade och moderna lokaler för hovrätten och kammarrätten. Samlokaliseringen av de bägge domstolarna ger goda möjligheter till samverkan och effektivisering inom samma byggnad. De nya lokalerna ger även ökad tillgänglighet för både personal och besökare. En viktig aspekt i projektet är säkerhet – från entréns säkerhetskontroll med röntgensystem till flera säkerhetsklassade förhandlingssalar.

I linje med Castellums starka fokus på hållbarhet kommer den nya domstolsbyggnaden i Jönköping att designas och byggas för att matcha certifieringen Miljöbyggnad Guld, den högsta nivån inom Sweden Green Building Council.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se