Domstolen stoppar Oscars lyxbygge

Domstolen stoppar Oscars lyxbygge

Juridik

18 september 2020

Oscar Properties Biografen Penthouses vid Norra Djurgården i Stockholm stoppas av domstol, rapporterar Svenska Dagbladet.

Mark- och miljööverdomstolen har underkänt bygglovet för lyxvåningarna i ett beslut som inte går att överklaga. Bolaget kan dock söka nytt bygglov, vilket kan ta flera år.

Turerna kring bygget har varit flera. Fastighetsbildningen har överklagats, boende i föreningen har överklagat bygglovet, och planerna på att bygga ett 40-tal takvåningar – penthouses – ovanpå den gamla huskroppen har lett till rättsliga strider.

Vad som fick domstolen att slutligen riva upp bygglovet var att en intilliggande parkmark skulle ha överförts från föreningen till kommunen, vilket aldrig skedde. "Fastigheten är att betrakta som planstridig", skriver domstolen i beslutet.

Av TT

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se