Domen: SSM vs bostadsköpare West Side Solna. Foto: SSM

Domen: SSM vs bostadsköpare

Ekonomi

22 maj 2019

När inflyttningen i bostadsrätterna försenades med 15 månader tog ett par som tecknat förhandsavtal på bostadsköp Brf West Side Solna till domstolen. Igår kom domen. 

Fallet handlar om två privatpersoner som skrivit förhandsavtal på bostadsrätter i SSM:s projekt West Side i hörnet av Råsundavägen och Gränsgatan.

När förhandsavtalet på bostadsrätterna tecknades hade detaljplanen inte vunnit laga kraft och den preliminära inflyttningen som angivits av bostadsutvecklaren var under första kvartalet 2018 – men nu blir det istället under fjärde kvartalet 2019.

Köparna yrkade att tingsrätten skulle kräva att Brf West Side Solna återbetalar parets erlagda förskott på 25 000 kronor, med en viss ränta. I målet påstod köparna att  förhandsavtalet var ogiltigt på grund av formfel och att de även haft rätten att häva och säga upp avtalet. 

Men Stockholms tingsrätt går på Brf West Side Solnas linje och dömer till fördel för dem. De menar att förhandsavtalet var giltigt samt att uppsägningen var ogrundande. Domen slår även fast att Brf West Side Solna har rätt till skadestånd på grund av parets vägran att teckna upplåtelseavtal och ålade paret att betala rättegångskostnader i målet, en siffra som landar på drygt 550 000 kronor, inte inräknat parets egna utlägg.

Av Pernilla Gilbert

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se