Dom ritar Vänersborgs nya tingsrätt
Vänersborgs nya tingsrätt binder samman parken och den äldre kvartersstaden. Illustration: Visulent

Dom ritar Vänersborgs nya tingsrätt

Arkitektur

31 maj 2022

Nu är det klart var Vänersborgs nya tingsrätt ska ligga och hur den kommer att se ut: En karaktärsfull byggnad med koppargrön fasad vid södra infarten till centrum.

Bakom det vinnande förslaget står Hemsö, Serneke och FOJAB.

Vänersborgs nya tingsrätt får en strategisk placering nära järnvägsstationen och kommer att stärka övergången mellan parken med sina äldre institutionsbyggnader och den gamla stenstaden. Formspråket är i grunden enkelt med några få karaktärsskapande grepp. Fasadens gröna keramik ger byggnaden en tydlig identitet som relaterar till stadens många koppartak och grönskan i parken intill.

– De keramiska panelerna är svaga krökta, vilket ger effektfulla skuggor på fasaden. Lite som vattnets krusning på Vänern. Det är en lösning som kombinerar skönhet med hållbarhet och en effektiv konstruktion, säger ansvarig arkitekt Kjell Adamsson på FOJAB.

Domstolsbyggnaden inrymmer cirka 130 arbetsplatser, 11 rättssalar varav två säkerhetssalar, säkerhetskontroll med anslutande reception, allmänhetens ytor, personalens kanslilokaler samt intransport och rum för frihetsberövade. 

Att rita en domstolsbyggnad är ett intrikat pussel. Personer som vistas i byggnaden – allmänhet, åklagare och nämndemän, domstolens personal och frihetsberövade – klassas i fyra olika säkerhetsnivåer. Deras vägar får inte korsas på vägen in och ut ur förhandlingssalarna. Vänersborgs tingsrätt får separata entréer in till samtliga salar och separerade flöden i hela byggnaden, där även utrymningsvägarna hålls åtskilda.

– FOJAB har stor expertis när det gäller rättsbyggnader. Det gör att vi kan erbjuda Vänersborg en ytterst funktionell tingsrätt med hög arkitektonisk kvalitet, säger Hanna Tengberg, projektutvecklare på Hemsö.

Byggnaden är förberedd för en eventuell framtida utbyggnad på ett sådant sätt att säkerhetszoner och flöden säkerställs.

– Domstolar är installationsstunga verksamheter och vi har byggts in i en flexibilitet som förutsätter kontinuerlig utveckling och uppdatering. Att framtidssäkra byggnader är också en viktig hållbarhetsaspekt, säger arkitekt Kjell Adamsson.

Inflyttning sker i juni 2026.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se