Distansarbetet kan öka med 170 procent – En iver att kapa kostnader är inte ensamt ett gott skäl till att skära ner på arbetsplatser, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef, Sveriges Ingenjörer.

Distansarbetet kan öka med 170 procent

Ekonomi

29 december 2021

En kontorsplats i Sverige kostar i genomsnitt drygt 62 000 kronor årligen - i Stockholm nästan 89 000. Totalt betalar företagen 87 miljarder per år för sina kontor. Distansarbetet kan öka med drygt 170 procent, jämfört med innan Coronapandemin. Detta visar en ny rapport.

Färre kontorsplatser kan innebära miljarder i insparade kostnader för arbetsgivare. Det framgår i en ny rapport från Sveriges Ingenjörer, som varnar för att låta kortsiktig resultatjakt och bristande beslutsunderlag bli styrande för distansarbetet efter pandemin.

Den nya rapport en "Distansarbete och kostnader – Striden om de 87 miljarderna" visar att en genomsnittlig kontorsplats i Sverige kostar över 62 000 kronor årligen.

Allra dyrast är kontoren i Stockholms län: 88 754 kronor per arbetsplats och år. De lägsta kostnaderna finns i Jämtlands län där en kontorsplats kostar 38 624 kronor per år.

Totalt betalar företagen 87 miljarder kronor årligen för sina kontorsytor.

– Minskade kontorsytor är förenat med stora, kortsiktiga vinster för företagen. Ett exempelföretag i Stockholm med 300 anställda sparar 18 miljoner kronor om året. Men en iver att kapa kostnader är inte ensamt ett gott skäl till att skära ner på arbetsplatser, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef, Sveriges Ingenjörer.

En prognos som Sveriges Ingenjörer beställt av konsultbolaget WSP pekar på att antalet distansarbetade timmar på svensk arbetsmarknad kan öka med drygt 170 procent, jämfört med innan Coronapandemin.

Rapporten speglar läget då pandemins restriktioner har hävts och arbetsplatserna kan fungera som tidigare.

Ett ökat distansarbete för med sig en rad möjligheter för den anställde, men också risker om det inte sker under rätt förutsättningar.

– Arbetsgivarna måste alltid erbjuda alla anställda en god arbetsmiljö, som är likvärdig med den som finns på kontoret. Detta gynnar såväl företagens långsiktiga utveckling som arbetstagarnas hälsa, säger Johan Kreicbergs.

Sveriges Ingenjörer uppmanar arbetsgivare att ta fram genomarbetade underlag och föra aktiv dialog med medarbetare och lokala fackliga representanter vid beslut om långtgående distansarbete.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se