Diös väljer Netmores flaggskeppsprodukt
– Netmores lösning ger oss en kostnadseffektiv möjlighet att undermäta förbrukning i en komplex fastighet samtidigt som plattformen öppnar upp fler smarta lösningar för en energieffektiv drift, säger Jonas Silfver Wikstrand, Digitaliseringschef på Diös.

Diös väljer Netmores flaggskeppsprodukt

Ekonomi

8 november 2021

Netmore och Diös, med stark närvaro i norra Sverige, har ingått ett femårigt avtal avseende Netmores erbjudande inom fastighetsdigitalisering.

Samarbetet mellan Diös och Netmore inleds med att Netmore under fjärde kvartalet 2021 ansluter en av Diös fastigheter i Östersund om 41 507 kvm till Netmore Property Network, med hjälp av flaggskeppsprodukten Netmore Proptech Node.

I den utvalda fastigheten initieras ett projekt i form av en implementering av IMD avseende elmätare (Individuell mätning och debitering).

Den långsiktiga målbilden med projektet är utöver IMD att effektivisera drift och förvaltning, möjliggöra nya intäkter och få tillgång till en digital visualisering kring fastigheternas status.

– Vi är mycket glada över att Diös väljer oss som långsiktig digitaliseringspartner. Vi inleder arbetet genom att implementera en smart IMD-lösning, via flera olika uppkopplingstekniker, och ser fram emot att etablera ytterligare digitala tillämpningar som har möjlighet att skapa stor nytta inom fastighetsbeståndet, säger Andreas Stenhager, CCO, Netmore Group.

– Netmores lösning ger oss en kostnadseffektiv möjlighet att undermäta förbrukning i en komplex fastighet samtidigt som plattformen öppnar upp fler smarta lösningar för en energieffektiv drift, säger Jonas Silfver Wikstrand, Digitaliseringschef på Diös.

Samarbete med stor potential

Projektet inom individuell mätning och debitering utgör startskottet på ett samarbete där ambitionen är att Netmores kraftfulla plattform ska möjliggöra för fler värdeskapande digitala tillämpningar inom Diös bestånd.

Lösningar inom individuell mätning och debitering (IMD) kan tillämpas inom fler områden än elförbrukning. Exempelvis vatten, gas och energi är ytterligare områden där IMD-lösningar förutsätter att mätare förses med smart uppkoppling som tillsammans med ett tvåvägs-API utgör två av grundpelarna i Netmore Proptech Node.

Netmore möjliggör smart och cybersäker individuell mätning och debitering i stora och små fastighetsbestånd.

Individuell mätning och debitering är ett starkt växande område inom fastighetsteknik som har stor potential att skapa nytta för fastighetsägare.

Netmores digitaliseringsinfrastruktur lämpar sig väl för både små- och storskaliga projekt inom individuell mätning och debitering. Dels för att plattformen har möjlighet att etablera accessteknologier som är särskilt lämpade att trådlöst koppla upp omfattande volymer av mätare och sensorer, dels för att plattformen har kapacitet att samla in och vidarebefordra data även från en fastighets befintliga system och enheter.

Förbrukningsdata som hämtas inom ramarna för IMD-projektet kan sedan användas för mer än enbart individuell debitering. Informationen kan även möjliggöra effektiv fastighetsautomation genom exempelvis AI, och även ge en tydligare och mer mätbar bild av hela fastighetsbeståndets resurseffektivitet.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se