Diös vill plocka in miljarder
Foto: TT

Diös vill plocka in miljarder

Ekonomi

21 november 2017

Diös har upprättat ett företagscertifikatprogram med ett rambelopp om inte mindre än två miljarder kronor.

 

En investerarpresentation kommer hållas den 30 november och första emissionen beräknas ske den 1 december. Löptiden för certifikaten kommer uppgå till högst 364 dagar.

- Ett certifikatprogram breddar vår finansieringsbas och skapar flexibilitet på ett kostnadseffektivt sätt, säger Rolf Larsson, CFO för Diös Fastigheter.

Programmet har säkerställda backupfaciliteter för att hantera refinansieringsrisken. Arrangör av programmet är Handelsbanken och emissionsinstitut är Swedbank och Handelsbanken.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se