Diös vill påbörja en planprocess för kvarteret Polaris 8 i Skellefteå

Diös vill påbörja en planprocess för kvarteret Polaris 8 i Skellefteå

Stadsutveckling

11 maj 2016

Diös vill påbörja en planprocess för fastigheten Polaris i centrala Skellefteå. Den aktuella tomten ligger på Kanalgatan 49, granne med det kommande kulturhuset.

Diös vill påbörja en planprocess för fastigheten Polaris i centrala Skellefteå. Den aktuella tomten ligger på Kanalgatan 49, granne med det kommande kulturhuset. Syftet är att titta på möjligheten att utveckla fastigheten genom nyproduktion av framförallt bostäder, men även kommersiella lokaler i gatuplan. Projekteringen sätter igång nu och beräknas vara klar inom 9-12 månader.

- Vi är jätteglada över att kunna ta nästa steg i projektet. Skellefteå är en stark tillväxtort och har ett mål om att nå 80 000 invånare år 2030. Där vill vi vara med och utveckla centrum för att attrahera både inflyttning och nya typer av företag och innovationer, säger Göran Fonzén, Affärsområdeschef Västerbotten, Diös Fastigheter.

I slutet av 2015 förvärvade Diös ett större fastighetsbestånd av kommunen och dess dotterbolag. Genom Polaris-projektet kan Diös bidra med ytterligare centrumutveckling av Skellefteå stad.

Nästa steg är att tillsammans med Skellefteå kommun, arbeta fram en gemensam plan och målbild kring hur fastigheten kan utvecklas på bästa sätt.

Tack för att du läste artikeln, vi vill göra dig uppmärksam på en kommande konferens vi har. Nackas fastighetsutvekling, se konferens: Nacka 2030: 1,5 miljarder bostadsyta under utveckling.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

För ytterligare information kontakta gärna: Göran Fonzén, Affärsområdeschef Västerbotten, Diös Fastigheter Telefon: 010-470 98 50 E-post: goran.fonzen@dios.se