Diös utvecklar storprojekt för Luleå kommun
Foto: Diös

Diös utvecklar storprojekt för Luleå kommun

Stadsutveckling

25 april 2018

Nu är det klart att Luleå kommuns nya satsning på Mötesplats för unga flyttar in på Kungsgatan mitt i centrala Luleå.

 

Satsningen blir en arena för unga människors integration och sociala etablering i vuxenvärlden och i samhället.

– Det här är ett otroligt viktigt steg för Luleås utveckling. Vi ska erbjuda en arena där våra unga och unga vuxna kan mötas och utvecklas och på så sätt göra Luleå än mer attraktiv som stad att bo i och besöka, säger Niklas Nordström, kommunalråd, Luleå kommun.

Fastighetsägaren Diös utvecklar lokalerna till att stå färdiga för inflyttning den 12 november, med invigning i början av 2019.

– Det känns riktigt bra att medverka till att utveckla en mötesplats för unga i centrala Luleå. Att lokalen ligger centralt ökar tillgängligheten och skapar bättre förutsättningar för att verksamheten blir mer attraktiv. Nu ser vi fram emot att påbörja utvecklingsarbetet med lokalen, säger #Johan Lång, affärschef, Diös Luleå.

Förstudier visar att behovet av en central mötesplats i Luleå för unga/unga vuxna 16-30 år är stort. Visionen är nu att skapa en attraktiv mötesplats i Luleå som präglas av energi, medskapande och öppenhet.

– Nästa steg är att fritidsförvaltningen får i uppdrag att rekrytera en ansvarig med uppdrag att planera den kommande verksamheten tillsammans med unga i Luleå, representanter från civilsamhället, andra förvaltningar och övriga intressenter, säger Inger B Larsson, Fritidsnämndens ordförande, Luleå kommun.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se