Diös utvecklar Kvarteret Saga
Bild: MAF/Tengbom

Diös utvecklar Kvarteret Saga

Stadsutveckling

10 november 2022

Ett utvecklat stadskvarter med flexibla lokaler för urban service och miljöcertifierade bostäder är en del av fastighetsägaren Diös planer för Kvarteret Saga i centrala Umeå.

Umeå är norra Sveriges ledande tillväxtort och en av de absolut snabbast växande städerna i Sverige. Behovet av kommersiella lokaler och moderna bostäder med hög miljöprofil växer – något som Diös vill tillgodose genom utvecklingen av kvarteret Saga. Diös har under en tid arbetat med framtagandet av byggrätten, och nu tas förslaget upp i samråd under perioden 9-30 november.

– Vi finns på en stark tillväxtmarknad och i Umeå visar det sig inte minst genom ökad inflyttning. Ambitionen med att utveckla kvarteret Saga är att möta den pågående investeringsvågen i norra Sverige och bidra till en attraktiv och levande stad. Nu ser vi fram emot att komma vidare i processen och kommande samråd tillsammans med kommunen, säger Göran Fonzén, affärschef, Diös Umeå.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se