Diös utvecklar i Umeå

Stadsutveckling

22 september 2016

I går fattade Byggnadsnämnden i Umeå kommun beslut om att Diös Fastigheter får inleda planläggning för utveckling av och nyproduktion vid befintliga fastigheter i centrala Umeå.

 

Fastigheterna är Vale 17 och Saga 3, som ligger vid Vasaplan samt Skolgatan/Götgatan. Avsikten är att på ett hållbart sätt utveckla de egna fastigheterna och bidra till Umeås stadsutveckling genom tillskott av både bostäder och lokaler.

- Vi vill utveckla, bygga och förvalta bostäder och lokaler i centrala lägen i Umeå. Båda dessa fastigheter har mycket goda förutsättningar vad gäller kommunikationer, service och närmiljö. Syftet är att, på ett klokt och effektivare sätt nyttja de fina förutsättningarna, vilket vi anser ligger i linje med vision 2050 och kommunens planer att utveckla stan. Nu kommer vi att sätta igång med planprocessen, vilken väntas vara klart under 2017, säger Göran Fonzén, Affärsområdeschef Västerbotten, Diös Fastigheter, i ett pressmeddelande.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se