Diös utvecklar i Skellefteå
Foto: Diös Fastigheter

Diös utvecklar i Skellefteå

Uthyrning

14 november 2018

Med start i november påbörjas ombyggnationen av de nya större lokalerna och väntas stå klara i början av februari 2019.

Affärs- och verksamhetsutvecklingsföretaget Sherpas Group har hyrt lokaler av Diös i Skellefteå sedan 2010 och nu expanderar företaget och utvecklar sina lokaler i Skellefteå till drygt 700 kvadratmeter.

Sherpas Group hjälper företag och organisationer med affärs- och verksamhetsutveckling genom spetskompetens inom Office365/Azure, Microsoft SharePoint, Pyramid Business och MS Dynamics-suiten. Sedan de blev hyresgäst hos Diös har företaget gått från 12 till närmare 30 anställda. Nu finns ytterligare planer på att rekrytera för att möta det utöakde behovet. Kontorsytorna utökas med cirka 200 kvadratmeter. Sherpas Group arbetar över hela Sverige och har sina kontor i Skellefteå och Stockholm.

- Att bidra till att Sherpas Group kan fortsätta växa i Skellefteå är såklart jättekul. Vi har haft ett bra samarbete och är mycket glada över att få ha ett fortsatt förtroende som fastighetsägare till den här typen av tillväxtföretag som är extremt viktiga för Skellefteå som stad Sara Bergh, förvaltare, Diös.

- I och med vi fått en ökad efterfrågan på våra tjänster blev befintliga lokaler helt enkelt för små. Vi har haft en jämn tillväxttakt sedan vi startade och ser ingen orsak att det kommer avta, snarare tvärtom. Våra nya lokaler kommer ge oss ett modernare arbetsklimat och dessutom banar det väg för oss att accelerera ytterligare, säger Mats Stenlund, VD, Sherpas Group.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se