Diös utvecklar Gustav III:s torg i Östersunds centrum

Diös utvecklar Gustav III:s torg i Östersunds centrum

Stadsutveckling

11 maj 2016

Idag har Östersunds kommunstyrelse beslutat att skriva på avsiktsförklaring med Diös i syfte att utreda möjligheten för en omfattande utveckling av Gustav III:s torg. Därmed inleds ett unikt samarbete för att utveckla Östersund och stadskärnan.

Idag har Östersunds kommunstyrelse beslutat att skriva på avsiktsförklaring med Diös i syfte att utreda möjligheten för en omfattande utveckling av Gustav III:s torg. Därmed inleds ett unikt samarbete för att utveckla Östersund och stadskärnan.

Som tidigare nämnts är målet att skapa ett attraktivt och levande torg för kultur, mötesplatser, bostäder och kommersiell verksamhet. Diös och Östersunds kommun kommer under nästkommande år – fram till juni 2017 – göra en affärsmässig bedömning och konkretisera innehåll för ett första förslag på hur det nya kvarteret kan komma att se ut.

– Vi kommer nu att inleda ett spännande samarbete med kommunen, vilket vi verkligen ser fram emot. En attraktiv stadskärna är jätteviktigt för Östersund och där vill vi vara med, säger Henrik Lundmark, chef för Diös affärsområde Jämtland.

Östersunds kommunstyrelse har idag även godkänt ett tecknande av markanvisningsavtal med Diös gällande Staden 4:1 nedanför Stjärntorget. Syftet är att utveckla fastigheten genom att bygga nya bostäder, kontorslokaler och butiker. Ett slutgiltigt beslut om tecknandet av markanvisningsavtalet fattas av Kommunfullmäktige den 26 maj.

Tack för att du läste artikeln, vi vill göra dig uppmärksam på en kommande konferens vi har. Nackas fastighetsutvekling, se konferens: Nacka 2030: 1,5 miljarder bostadsyta under utveckling.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

För ytterligare information kontakta gärna: Henrik Lundmark, Affärsområdeschef Jämtland, Diös Fastigheter Telefon: 010-470 96 00 E-post: henrik.lundmark@dios.se