Diös utvecklar Gustav III:s Torg
Foto: Diös

Diös utvecklar Gustav III:s Torg

Stadsutveckling

13 september 2018

Diös och Östersunds kommun har tidigare tecknat en avsiktsförklaring gällande exploatering kring Gustav III:s torg.

Syftet med att utveckla Gustav III:s Torg är att skapa ett levande kvarter som innefattar kultur, bostäder, kontor och hotell. Målet är att öka attraktionskraften för centrala Östersund.

- Nu kan vi, tillsammans med Östersunds kommun, påbörja planprocessen för Gustav III:s Torg där vi enligt tidigare tecknat markanvisningsavtal fokuserar på de kommersiella fastigheterna. Vi ser fram emot att få vara med och skapa ett helt nytt kvarter med attraktiva platser mitt i centrum, säger Henrik Lundmark, fastighetschef, Diös.

- Jag är glad att vi nu tagit nästa steg i den här viktiga delen av vår stadsutveckling och ser fram emot fortsättningen i arbetet tillsammans med Diös, säger Anders Wennerberg, kommundirektör, Östersunds kommun.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se