Diös tecknar utökat avtal med Swedbank i Östersund

Diös tecknar utökat avtal med Swedbank i Östersund

Stadsutveckling

25 augusti 2014

Swedbank tecknar ett utökat avtal med Diös i fastigheten Frösö 3:7 på Frösö Strand i Östersund. Det är ett 2,5-årigt avtal som omfattar cirka 800 kvm.

Kontaktet innebär ett 2,5-årigt avtal som omfattar cirka 800 kvm med ett kontraktsvärde om cirka 4,3 miljoner kronor. Avtalet gäller från och med den 1 december.

"Diös har en långvarig relation med Swedbank på flera av våra orter. Tack vare goda hyresgästrelationer och en bred fastighetsportfölj på prioriterade tillväxtorter har vi möjligheten att växa med våra hyresgäster. Det är glädjande", säger Knut Rost, VD för Diös.

Frösö Strand är en företagspark med ett strategiskt läge i ett naturskönt område vid Storsjön med goda förbindelser med stadskärnan.

Lär dig mer om grundläggande juridiska reglerna inom upphandlingar, finansiering och genomförande av bygg- och utecklings-projekt   i seminariet: Entreprenadjuridik I: Grundkurs. 

Området består av 20 byggnader med en sammanlagd yta om 40 000 kvm med i dagsläget cirka 50 hyresgäster. Diös egna servicekontor liksom stora utbud av tillgängliga parkeringsplatser bidrar starkt till områdets attraktivitet.

World in Property

Källa:

Pressmeddelande Diös, 

För övrig information, kontakta: 

Knut Rost, VD för Diös, Tel: 070-470 95 01