Diös tappar i resultat
Knut Rost, vd, Diös. Foto: Diös

Diös tappar i resultat

Ekonomi

25 april 2018

För Diös pekar de mesta i delårsrapporten uppåt och Knut Rost, vd, ser positivt på tillväxten i bolag.

 

Diös visar i sin senaste delårsrapport även om resultatet sjunkit något så ökade hyresintäkterna som de även gjorde förra året. Uthyrningsgraden förbättras och bolagets finansiella position stärks.

Bolaget har även under första kvartalet fått ner belåningsgraden som nu är nere på 56,7 procent samtidigt som soliditeten ökar till 35,3 procent.

Bolagets vd Knut Rost ser positivt på framtiden:

– Vi arbetar för att vara det självklara valet av hyresvärd i våra städer genom att göra skillnad. Att tillhandahålla mer än bara area blir allt viktigare. Genom att lyssna på och förstå våra hyresgästers och våra städers behov, skapa flyttkedjor och bygga attraktiva mötesplatser skapar vi även mervärden. Det är hållbar stadsutveckling som skapar tillväxt för oss och för våra aktieägare.

Av Redaktionen

Faktaruta

Första kvartalet 2018

  • Hyresintäkterna ökade med 11 procent och uppgick till 445 mkr (400)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 187 mkr (179)
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 109 mkr (210) och på derivat till 6 mkr (9)
  • Resultat efter skatt uppgick till 229 mkr (326)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,70 kr (2,60)

Källa: Diös

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se