Diös storsatsar på kompetensutveckling
Foto: Diös

Diös storsatsar på kompetensutveckling

Stadsutveckling

5 september 2017

Under hösten kommer Diös att satsa på sin driftsorganisation. Genom att certifiera alla yrkesarbetare till fastighetstekniker vill bolaget stärka sin position.

 

Det blir en utbildningshöst inom ramen för Diös Academy och i samarbete med Fastighetsbranschens utbildningsnämnd. Syftet är att ytterligare kompetenshöja och utveckla yrkeskåren och därmed också öka kvaliteten av drift, skötsel och servicegraden till hyresgästerna.

– Att utveckla vår driftsorganisation är ett naturligt steg för att ytterligare stärka våra hyresgästrelationer och att eftersträva positionen som marknadsledande inom vår strategi för stadsutveckling, säger Henrik Lundmark, fastighetschef, Diös Fastigheter.

Diös blir först ut i branschen att certifiera hela driftsorganisationen till fastighetstekniker enligt branschstandard. Utbildningen och certifieringen görs i samarbete med Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, som under en femårsperiod arbetat fram en standard för branschvalidering kallad FAVAL.

- Validering genom FAVAL är en unik möjlighet att synliggöra och utveckla den kompetens som finns och därmed hela organisationen. Genom den individuella valideringen som nu Diös genomför kan direkta kompetenshöjande kurser och aktiviteter erbjudas. Jag kommer att följa Diös utveckling med stort intresse, säger Lena Nyquist, verksamhetschef, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se