Diös storsatsar i sina regionstäder

Diös storsatsar i sina regionstäder

Stadsutveckling

20 november 2020

Diös utvecklar och hyr ut fastigheter i hög takt. World in Property har gått igenom det intensiva nuläget och företagets strategi med VD Knut Rost.

Under denna vecka har Diös Fastigheter tecknat avtal om att bygga nytt kontor åt Pensionsmyndigheten i Luleå och köpt kommersiella fastigheter i Umeå för 112 miljoner. Detta är fortsättningen på en intensiv satsning i utvalda städer – en strategi som bolaget kommer att hålla fast vid.

– Starka regionstäder är vinnare i den svenska tillväxten, säger Knut Rost och ger tre konkreta orsaker till detta:

1.Framgångsrika universitet och högskolor som utvecklar ny kompetens och drar till sig nya satsningar.

2.Kreativt och målmedvetet samarbete mellan näringsliv och kommunledningar.

3. Stark identitet och tydlig exponering av vad man står för – i till exempel Skellefteås fall handlar det om mixen av ett starkt näringsliv, teknisk kompetens, stort kulturutbud, omfattande idrottsverksamhet och såklart etableringen av Northvolt.

Att just Diös lyckats så väl med sin satsning i starka regionstäder har också tydliga skäl enligt Knut Rost.

– Vi har en stor bredd i vårt erbjudande med såväl kontor, urban service och bostäder och skickliga lokala team. Det har visat sig vara en bra kombination som lett till en stark nettouthyrning. Viktigt är också att vi utvecklat ett modigt ledarskap som gör att våra lokala chefer vågar ta egna beslut och fånga möjligheter.

– Lägg där till att vi har byggrätter på totalt 150 000 kvadratmeter i attraktiva, centrala lägen i våra utvalda städer plus finansiell styrka. Då blir resultatet att vi kan flytta fram positionerna till gagn för våra aktieägare. Och vi bygger aldrig spekulativt – utan enbart för befintliga eller nya kunder. Just nu är vi igång med sju stora projekt - över 150 miljoner kronor - med hyresgäster säkrade, säger Knut Rost.

– Diös var tillsammans med SBB de två fastighetsbolag som analytikern Albin Sandberg, Kepler Cheuvreux, nyligen lyfte fram som särskilt positiva exempel i branschen. Detta i en genomgång för World in Property efter senaste kvartalets rapportflod. Sandberg pekade då inte minst på Diös positiva nettouthyrning.

– Så här beskriver Knut Rost läget för Diös ut i de sju regionstäder där man satsar mest, från norr till söder:

Luleå

– I Luleå Science Park ska vi ju uppföra det nya kontoret åt Pensionsmyndigheten, enligt avtal som signerades i veckan. Det nya kontoret blir anpassat för ett flexibelt och modernt arbetssätt med funktionella mötesplatser. Avtalet omfattar cirka 2 600 kvadratmeter, med en option på ytterligare ytor. Inflyttningen ska ske under sommaren 2023.

I staden arbetar Diös också med två stora planer i centrum, där det blir både bostäder och äldreboenden samt kontor.

– Utvecklingen i Luleå drivs mycket av det tekniska universitetet och att det är en riktig ”konsultstad”. Universitetet och Luleå Science Park lever i en fruktbar symbios. Här finns cirka 100 utvecklingsbolag inom it och teknik.

– Många av bolag dessa söker nya moderna lokaler. Framförallt i denna bransch har lokalerna blivit mycket viktiga för tillväxt och för att attrahera nya medarbetare – lokalerna blir en viktig del i identitets- och varumärkesbygget. Här ser vi förstås spännande möjligheter för Diös.

Luleås start up- och inkubatormiljö, med inriktning på it och teknik, har rankats som den sjunde bästa i världen.

– Detta och etableringen av Facebooks serverhall gör att aktörer och bolag från hela världen intresserar sig för Luleå.

Skellefteå

– I Skellefteå, Sverige Klondyke, har vi förvärvat ett antal kontors- och bostadsfastigheter mitt i centrum. I denna kommun är tillväxten på väg att komma igång på allvar.

Knut Rost menar att Skellefteå har en tydlig och attraktiv profil med mixen av ett starkt näringsliv, teknisk kompetens, stort kulturutbud, omfattande idrottsverksamhet och etableringen av Northvolt. Och här har SBB och Diös varit synnerligen aktiva på fastighetsmarknaden den senaste tiden.

– Jag tycker inte att vi konkurrerar utan snarare kompletterar varandra i Skellefteå.

Umeå

– Umeå är norra Sveriges största stad och tillväxtmotor. Staden växer med 4 000 nya invånare per år, och här finns många stundeter och ungdomar.

Här har Diös många bostadsprojekt igång – och på gång. Tre stora bostadsprojekt finns i stadens absoluta centrum.

– I nuläget är det inte så många människor som bor i centrum, till skillnad från de andra städer där vi verkar. Men det ska vi ändra på nu.

Och igår köpte Diös två fastigheter med sex byggnader för kontor och handel i Umeå. Köpeskillingen var 112 miljoner kronor.

– Lokalerna är i princip fullt uthyrda och det finns en intressant byggrätt på fastigheten, som ligger bra mellan centrum och flygplatsen. Vi är mycket nöjda.

I Umeå bygger också Diös ett stort hotell för Nordic Choice Hotels som ska vara klart om två år.

– Jag tror stenhårt på ”hemester-trenden” med stort intresse för svenska städer med stort urbant utbud och en god marknad i regionen.

Östersund

I Östersund är det mest Bostadsprojekt i Diös värld. Men här finns också ett stort utvecklingsprojekt i form av ett busstorg - Gustav III Torg.

– Som marknadsledare och med ett mycket gott samarbete med kommunen och bra partners, kan vi göra detta till en bra affär.

Sundsvall

Även i Sundsvall bygger Diös ett stort hotell åt Nordic Choice Hotels, med samma bakgrundsfilosofi som för hotellbygget i Umeå. Hotellet i Sundsvall ska vara klart tredje kvartalet 2021.

– Här jobbar vi också med både stora och små bostadsprojekt i bra lägen. Nyligen omvandlade vi också mindre attraktiva butiksytor till ett nytt toppmodernt kontor i centrum med Tele2 som hyresgäst, berättar Knut Rost som tycker att Sundsvall är en kommun som nu börjat utvecklas med en allt mer aktiv kommunledning.

Gävle

Diös har byggt nytt kontor till Trafikverket, och i deras tidigare lokaler har ett nytt konsulthus skapats – Åhuset.

– Det har blivit mycket lyckat. Vi är aktiva inom uthyrning i staden – och i och med det kommer nya projekt med tiden enligt vår erfarenhet och sätt att arbeta.

– I Gävle har vi också tillsammans med kommunen utvecklat konceptet co-working till en ny nivå genom DoSpace där både kommunen och det privata näringslivet hyr i ett nära samarbete.

Borlänge

– Här bygger vi om Trafikverkets huvudkontor för en halv miljard kronor. Detta projekt ska vara klart under 2021. Dessutom flyttar vi högskolan från utkanten av staden till centrum. Det är mycket stora lokaler där flera tusen elever vistas.

– Den omfattande utvecklingen som vi genomför i Borlänge påverkar såklart hela staden och vi ser en ökad efterfrågan av både nya etableringar av kontor och andra kommersiella verksamheter både centralt och i stadsnära områden. Där vill vi verkligen vara.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se