Diös säljer till landstinget
Foto: Diös.

Diös säljer till landstinget

Transaktion

21 december 2017

Tillträde sker under senare delen av 2018 i samband med att den nuvarande hyresgästen, Distansapoteket, flyttar.

 

Diös säljer en kommersiell fastighet i Tallenområdet, cirka en mil utanför Falun. Köpare är Landstinget Dalarna och köpeskillingen uppgår till 49 miljoner kronor. 

Diös strategi är stadsutveckling med fokus på att koncentrera sitt bestånd till centrala lägen. Fastigheten som nu säljs, Nedre Gruvriset 33:156, ligger utanför Falun och omfattar totalt cirka 5 000 kvadratmeter uthyrbar yta som i huvudsak består av logistikytor.

- Försäljningen av fastigheten ligger helt i linje med vår strategi kring stadsutveckling, där vi koncentrerar vårt bestånd till centrala lägen i Falun. Vi kan därmed fokusera ytterligare resurser till stadskärnan där vi just nu utvecklar Bergströms Galleria och våra fastigheter runt Holmtorget. Utöver det utvecklar vi också bostäder i centrum vid Faluån, säger Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös.

Landstinget Dalarna har förvärvat fastigheten för att säkerställa en långsiktig lösning för Dalarnas museums behov av magasinslokaler.

– Det känns väldigt bra och viktigt för Dalarnas museum att nu trygga en lokallösning för samlingarna och därmed säkra det kulturarv som samlingarna utgör, säger Gunnar Barke, Landstingsstyrelsens ordförande.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se