Diös säljer i norr för över 340 miljoner

Diös säljer i norr för över 340 miljoner

 

8 januari 2016

Diös Fastigheter har sålt en fastighetsportfölj innehållande 30 fastigheter i Härnösand om cirka 84 000 kvm

Köpare är de lokala aktörerna Westerlinds Fastigheter i Härnösand AB/Landsorten Invest AB. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 342,5 mkr och frånträde sker 12 januari 2016.

Fastigheterna består till 81 procent av kommersiella ytor och till 19 procent av bostäder. Antalet hyresgäster uppgår till 322 varav de tre största är Com Hem AB, Länsförsäkringar Västernorrland AB och Härnösands kommun. De årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 47 mkr och den ekonomiska vakansgraden till cirka 14 procent. Denna affär avser Diös samtliga bebyggda fastigheter i Härnösand.

Försäljningen sker i bolagsform och ger ett resultat om cirka fem miljoner efter skatt, transaktionskostnader inkluderat. Resultatet kommer att redovisas under första kvartalet 2016.

– Vi är väldigt glada att det är lokala aktörer som tar över. Deras kännedom om både orten och fastigheterna ger dem bästa förutsättningar att utveckla beståndet vidare. Försäljningen leder till att vi kan bli mer effektiva då vi koncentrerar vårt fastighetsbestånd, säger Knut Rost, vd Diös Fastigheter.

– Det känns både roligt och ärofyllt att vi nu, tillsammans med vår partner Landsorten Invest, förvärvat denna portfölj på vår hemmamarknad. Det har varit vår strategi att öka vårt fastighetsbestånd och bli en tydligare aktör inom förvaltning och utveckling. Framför oss väntar nu en spännande utmaning och ett stort ansvar att förvalta och utveckla dessa fastigheter vidare, säger Emil Westerlind, tillträdande vd och delägare.

Rådgivare i transaktionen har varit Newsec.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

För ytterligare information vänligen kontakta: Knut Rost, vd Diös Fastigheter Telefon: 010-470 95 01 E-post: knut.rost@dios.se