Diös säljer för 737 mkr till Point
Bergströms galleria i Falun ingår i affären.

Diös säljer för 737 mkr till Point

Transaktion

25 mars 2022

Diös avyttrar handelsfastigheter till ett fastighetsvärde om 737 mkr i Gävle, Falun, Umeå och Skellefteå till Fastators innehavsbolag Point Properties. 

Försäljningen är en del i att optimera beståndet i respektive stad och skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt och förvärv. Tillträde sker 1 juni 2022.

Det underliggande fastighetsvärdet överstiger den senaste värderingen. Affären omfattar sammanlagt 46 000 kvm, exkl garage, där 72 procent är butik och restaurang. Hyresvärdet uppgår till 77 mkr.

Största hyresgästerna är HM, KappAhl, Intersport, ICA och Coop.

Affären är villkorad av ett finansieringsförbehåll som förfaller under maj 2022. Transaktionen, som omfattar sex registerfastigheter, sker i bolagsform och redovisas under det andra kvartalet 2022.

– Vi fortsätter att vara aktiva på en het transaktionsmarkand. Denna affär ger oss möjligheter till och utrymme för fortsatt tillväxt genom nya investeringar och förvärv. Vi välkomnar Point Properties som en viktig samarbetspartner för våra städers fortsatta tillväxt och deras vision för de aktuella fastigheterna gör dem till den perfekta köparen, säger Knut Rost, VD på Diös.

Point arbetar aktivt med utvecklingen av stadskärnor i små och mellanstora städer och har idag största delen av sitt bestånd i södra och mellersta Sverige. Med fokus på centrumfastigheter arbetar de för levande mötesplatser genom att ta ett helhetsgrepp kring handel, samhällsservice och boende.

– Det är med stor glädje Point Properties presenterar denna affär. Vi köper välskötta fastigheter på väldigt intressanta orter och stärker vår närvaro i norra Sverige. Point Properties äger nu centrumfastigheter från Trelleborg i syd till Skellefteå i norr, säger Magnus Åkesson, VD på Point Properties AB. 

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se