Diös säljer för 40 miljoner
Fastigheten Försöket 2 i Sundsvall omfattar ca. 1 176 kvm, varav 513 kvm består kontor och 478 kvm av butiksyta. Bild: Diös

Diös säljer för 40 miljoner

Transaktion

31 oktober 2013

Diös avyttrar fastigheter i Sundsvall för 12,6 miljoner till HSB, och för 27,4 miljoner till G.S Birsta AB.

Diös säljer två fastigheter i Sundsvalls-området för sammanlagt 40 miljoner kronor. Försöket 2 i centrala Sundsvall övergår till HSB Hyresrätt AB. Vederlaget är på 12,6 miljoner.

”HSB äger redan grannfastigheten och har gjort ett fin förädling och skapat mycket trevliga lägenheter. Det känns bra att vi har en stor köpare som kan gå vidare och utveckla också Försöket 2, en fastighet som inte riktigt passar in vårt eget bestånd”, säger Christer Sundin, vd Diös Fastigheter.

För övrig information, se även konferens: Svensk arkitektur och arkitekter 2014-2018.

Fastigheten Sköns Prästbord 1:58, som ligger i handelsområdet Birsta City utanför Sundsvall, avyttras till fastighetsföretaget G.S Birsta AB för 27,4 miljoner.

”Vi har idag ett fåtal fastigheter kvar i Birstaområdet. Det är bra att vi har hittat en köpare som vill utveckla området och fastigheten på ett bra sätt. Birsta är inte ett strategiskt läge för Diös, vi fortsätter istället att utveckla våra fastigheter i centrala Sundsvall”, säger Christer Sundin, vd Diös Fastigheter.

Faktaruta

Tillträde till fastigheterna sker så snart regleringen är genomförd.

World in Property

Källa:

Pressmeddelande Diös,

För övrig information, kontakta:

Christer Sundin, VD Diös Fastigheter, Tel: 0770-33 22 00,

Christer Berglind, VD HSB, Tel: 070-647 14 78