Diös säljer fastigheter och lämnar ort
Foto: Diös

Diös säljer fastigheter och lämnar ort

Transaktion

14 augusti 2017

Fastigheterna som säljs omfattar i huvudsak kontor och handel, men även en mindre andel lägenheter.

 

Diös Fastigheter avyttrar fyra fastigheter i Söderhamn om totalt ca 10 000 kvm, vilket motsvarar Diös hela bestånd på orten.

Fastighetsvärdet uppgår till 51 miljoner kronor vilket är i linje med det underliggande fastighetsvärdet enligt senaste värdering. Köpare är Helsinge Hus och tillträde sker den första september.

– Detta är ett led i vår strategiska inriktning kring stadsutveckling, där vi koncentrerar beståndet mot centrumnära fastigheter på våra tio prioriterade tillväxtorter, säger Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös Fastigheter.

De avyttrade fastigheterna omfattar i huvudsak ytor för kontor och handel, men även en mindre andel lägenheter. De två största hyresgästerna är Arbetsförmedlingen och Willys.

– Detta köp kompletterar vårt tidigare fastighetsinnehav i Söderhamn och stärker vår närvaro på orten, vilket ger oss större möjligheter till utveckling av Söderhamns centrum, säger Olov Johansson, vd, Helsingehus.

Transaktionen sker i bolagsform och kommer att redovisas under tredje kvartalet 2017.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se