Diös ser kraftig hyrestillväxt och lägre vakansgrad
– De investeringar som sker, den ökade inflyttningstakten och den stigande efterfrågan av både kommersiella lokaler och bostäder vi ser kommer leda till kraftigare hyrestillväxt och lägre vakansgrad, säger VD Knut Rost.

Diös ser kraftig hyrestillväxt och lägre vakansgrad

Ekonomi

22 oktober 2021

Diös förvaltningsresultatet backar i Q3 men VD Knut Rost ser kraftigare hyrestillväxt och lägre vakansgrad framåt.

Diös hyresintäkter i Q3 uppgick till 401 miljoner kronor (398), en uppgån med 0,8 procent jämfört med i fjol.

Driftnettot blev 325 miljoner kronor (335), alltså en minskning med 3,0 procent mot 2020.

Även förvaltningsresultatet backade och notereades till 261 miljoner kronor (271).

Resultatet som före skatt blev 510 miljoner kronor (283) påverkades positivt av värdeförändringar av fastigheter på 242 miljoner kronor (10).

Värdeförändringar av räntederivat uppgick till 7 miljoner kronor (2).

Resultatet efter skatt landade på 402 miljoner kronor (229), en uppgång med hela 75,5 procent jämfört med i fjol.

Resultat per aktie blev 2,98 kronor (1,72). Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 88,30 kronor (75,70).

Diös VD Knut Rost menar att intresset för bolagets marknad i norra Sverige aldrig har varit större än nu. Uppgången är stark på hyresmarknaden i alla Diös städer och segment,

– De investeringar som sker, den ökade inflyttningstakten och den stigande efterfrågan av både kommersiella lokaler och bostäder vi ser kommer leda till kraftigare hyrestillväxt och lägre vakansgrad, säger Knut Rost.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se