Diös rekryterar nya affärsutvecklare
Foto: Diös

Diös rekryterar nya affärsutvecklare

Personnytt

29 november 2017

Från och med 1 januari 2018 stärker Diös sin säljorganisation inom handel genom tre centrala affärsutvecklare.

 

De kommer att fokusera på nya etableringar och större befintliga kunder i Diös samtliga tio prioriterade tillväxtstäder.

Från årsskiftet kommer också den nuvarande organisationen inom handel att tillhöra Diös respektive tillväxtstad. Detta för att ta ett tydligare helhetsgrepp över utvecklingen av fastigheterna och därigenom skapa bättre förutsättningar för lokal stadsutveckling.

- Vårt fokus är att skapa tillväxt i våra prioriterade städer genom att utveckla våra fastigheter med fler attraktiva mötesplatser, kontor och butiker. Som ett led av det förstärker vi den centrala uthyrarorganisationen och förtydligar förutsättningarna för varje affärschef att utveckla den lokala affären och att driva stadsutveckling i våra städer, säger Henrik Lundmark, fastighetschef, Diös.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se