Diös planerar nytt kvarter
Foto: Diös Fastigheter

Diös planerar nytt kvarter

Bostäder

7 september 2018

Diös ansöker om beslut att påbörja ett detaljplanearbete för exploatering av fastigheten Biet vid Bergnäsbron i centrala Luleå.

Då området utgör en av stadens entréer ska utvecklingen bidra till att lyfta Luleås gestaltning och erbjuda kommersiella lokaler och bostäder.

Efterfrågan på moderna lokaler och bostäder i centrala Luleå är stor och tanken med exploateringen, för det tilltänkta området, är att skapa ett nytt modernt kvarter som kan bidra till Luleås utveckling.

- Den tänkta exploateringen är en naturlig del av vår strategi kring att utveckla de centrala delarna av Luleå. Vi vill bidra till att skapa ett attraktivt kvarter i centrum och på så sätt också till att fler personer kan bo och röra sig i stadskärnan. Nu ser vi fram emot att få påbörja arbetet med detaljplanen, säger Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se