Diös och Norrlandspojkarna gör bytesaffär

Diös och Norrlandspojkarna gör bytesaffär

Transaktion

20 juni 2017

Diös köper två fastigheter i centrala Sundsvall och avyttrar tre industrifastigheter i Birsta till Norrlandspojkarna.

De två förvärvade fastigheterna avser dels en kommersiell fastighet i stadsdelen Norrmalm, dels en blandfastighet i Sundsvalls stenstad. Den kommersiella fastigheten omfattar ungefär 1 600 kvadratmeter och förhyrs i huvudsakligen av Engelska Skolan.

– Förvärven stärker Diös inriktning att koncentrera beståndet mot centrumnära fastigheter. Nu får vi ytterligare möjligheter till att vara med i utvecklingen av stadsdelen Norrmalm, samt att komplettera vårt bestånd i stenstan med både bostäder och kommersiella lokaler. Båda förvärven sammanfaller med vår långsiktiga strategi och bidrar till ett levande centrum, säger Lars-Göran Dahl chef affärsutveckling, Diös Fastigheter.

Den centrala fastigheten är en nyrenoverad blandfastighet bestående av både kontor och bostäder med en total yta om cirka 1 100 kvadratmeter. De sammanlagda årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 3,5 miljoner kronor.

De avyttrade industrifastigheterna, som går till Norrlandspojkarna, ligger i Birsta och omfattar 7 500 kvadratmeter bestående av mestadels lager och industri. De årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 4,4 miljoner.

– Vi byter två centrala fastigheter mot bra industrifastigheter i ett etablerat område som Birsta. Bytet passar bra i vår strategi att fortsätta utveckla industri- och logistikfastigheter utanför centrum, säger Håkan Andersson, vd, Norrlandspojkarna.

Transaktionen sker i bolagsform och det underliggande fastighetsvärdet ligger i linje med Diös senaste värdering. Transaktionen kommer att redovisas under tredje kvartalet 2017.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se