Previous Next

Diös köper i Skellefteå och hyr ut i Sundsvall

Transaktion

8 december 2017

I onsdags kommunicerade Diös om ett centralt förvärv i Skellefteå. I går blev det klart att ytterligare en kommersiell fastighet mitt i centrala Skellefteå förvärvas.

 

Fastigheten ligger i Galleria Vintergatan och kompletterar Diös två befintliga fastigheter i kvarteret. Det underliggande fastighetsvärdet för förvärvet uppgår till 34 miljoner kronor och datum för tillträde är den 15 januari 2018. Säljare är Svenska Handelsfastigheter.

Den förvärvade fastigheten, Idun 10, omfattar totalt cirka 2 500 kvm och är fullt uthyrd till hyresgästen ICA.

Transaktionen sker i bolagsform och kommer att redovisas under första kvartalet 2018.

– Förvärvet kompletterar våra befintliga fastigheter i Galleria Vintergatan och ger oss ytterligare möjligheter att bidra till ökade flöden i centrum. Tidigare i veckan kommunicerade vi att vi förvärvat en annan central fastighet i Skellefteå. Båda förvärven ligger helt i linje med vår strategi kring stadsutveckling och ökade närvaro i Skellefteå, säger Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös.

Diös satsning genom utökat bestånd och ökad närvaro i Skellefteå förutsätter också fler medarbetare. För tillfället rekryteras en ny förvaltare.

Samtidigt för bolaget en ny uthyrning i Sundsvall. Det är Videoteket som funnits sedan 1981 som nu byter lokaler. Företaget ägs sedan i april av Lars Fenell och Peter Fundin. Från starten har Videoteket försett Sundsvallsborna med hyrfilmer och snacks. Sedan några år är utbudet breddat med försäljning av filmer, lösgodis och övrigt snacks. Utveckling med fler koncept kan komma att bli aktuellt längre fram.

- Det känns bra att kunna erbjuda Videoteket nytt centralt läge i Sundsvall med inflyttning redan innan jul. I fastigheten finns också möjlighet att erbjuda ytterligare lokalyta för utveckling av Videotekets verksamhet. Nya mötesplatser som bidrar till ökade flöden i centrum är del av vår strategi kring stadsutveckling, säger Anna Dahlgren, förvaltare, Diös Sundsvall.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se