Diös ökar i årsrapport
Knut Rost, vd, Diös. Foto: Diös

Diös ökar i årsrapport

Ekonomi

20 februari 2018

Förra året blev ett bra år för Knut Rost och Diös. Över hela linjen ökade bolaget.

 

Resultatutvecklingen under 2017 var stark för Diös.

Förvaltningsresultatet ökade med 53 procent till 822 miljoner och överskottsgraden ökade till 64 procent, vilket var bättre än årets målsättning. Styrelsen föreslår en utdelning om 2,90 kr per aktie vilket motsvarar en höjning med 45 procent.

– Vi har en riktigt vass organisation som levererar på en bra nivå redan idag, samtidigt som vi ser många fler möjligheter. Med ett starkt 2017 i ryggen och vår ständiga strävan att bli bättre, ska vi fortsätta leverera ett ökat kassaflöde och en attraktiv avkastning till våra aktieägare även 2018, säger Knut Rost, vd.

Av Redaktionen

Faktaruta

Diös 2017

  • Hyresintäkterna ökade med 28 procent och uppgick till 1 700 mkr (1 323)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 822 mkr (539)
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 402 mkr (337) och på derivat till 27 mkr (91)
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 029 mkr (832)
  • Resultat per aktie uppgick till 7,78 kr (8,66)*
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,90 kr per aktie, jämnt fördelat på två utdelningstillfällen

Källa: Diös

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se